Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Predstavujeme startup APONI zameraný na rozšírenú realitu

VEDA NA DOSAH

Startup APONI

Implementáciou rozšírenej reality do praxe sa zaoberá startup APONI. Cieľom je poskytovanie komplexnosti služieb v rámci inovácií technológií a vzdelania prostredníctvom rozšírenej reality, čo predstavuje základný pilier pre celkovú digitalizáciu v koncepte s 4.0 Industry.

Nosným produktom je aplikácia „Overview“, ktorá s využitím rozšírenej reality ponúka možnosť zobraziť digitálne dáta podľa špecifikácie klienta priamo vo výrobnej hale, čím uľahčuje manažérske rozhodnutia a vytvára úplne novú, unikátnu možnosť prezentácie podniku pre interných zamestnancov, ale najmä pre externých návštevníkov a audítorov. Umožňuje tak efektívne a rýchlo nadväzovať obchodné, dodávateľské a partnerské vzťahy, z čoho plynú podniku okamžité výhody. Cieľom je vybudovať styčný uzol medzi vzdelávaním a priemyslom, a to založením Akadémie 4.0 Industry, zameranej na získavanie kvalifikácie prostredníctvom interaktívnych kurzov.

Startup APONI patrí medzi trinástku projektov, ktoré sa v rámci 9. kola súťaže inovatívnych nápadov – startupov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” dostali do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

„Sme mladá START UP spoločnosť APONI s. r. o., ktorá sa špecializuje na implementáciu rozšírenej reality do podnikov. Rozšírená realita je novodobým nástrojom úspechu podniku. Hlavný princíp tejto technológie je zameraný na človeka a jeho vnímanie, nakoľko realitu nemožno rozšíriť, ale jej vnímanie áno. Doplnením digitálnych objektov do reálneho sveta nám pomáha lepšie pochopiť priame interakcie medzi vnímaným objektom a princípom jeho fungovania v rovnakom čase, pričom môžu byť digitálne, počítačom vygenerované, vstupy senzorické ako zvuk, grafika, GPS a podobne,“ približuje Ing. Ivana Nováková, CEO, APONI s. r. o.

Inovatívnosť startupu spočíva podľa nej vo vybudovaní AR aplikácie s pracovným názvom ,,APONI VIEW“.

„Ide o vlastnú špecifickú platformu celkového náhľadu do digitalizovaného podniku. Cieľom je, aby podnik mal komplexné informácie na dosah ruky, a to v prehľadnej logickej a interaktívnej AR aplikácii, ktoré slúžia na reprezentatívne účely, pre budovanie obchodno-partnerských vzťahov, auditoch a podobne.“

APONI VIEW je vraj navrhnutá ako modulovateľný komplex s možnosťou viacerých vstupov, ktoré sú presne špecifikované na konkrétneho klienta. Základným modulom sú všeobecné informácie o podniku.

„Tieto informácie nazývame statické dáta, ktoré sú z pravidla nemenné, nakoľko ide o medzníky, úspechy, kvalifikácie, recenzie alebo o vnútornú štruktúru spoločnosti, ktorá podlieha normám. Tento modul je považovaný za štandard. Spoločnosť tak prehľadnou a zaujímavou formou dokáže zaujať potenciálneho klienta, vybudovaním pozitívneho prvého dojmu pri úvodnom stretnutí. Klient sa ponorí do podniku a jeho diania prostredníctvom rozšírenej reality, čo mu ponúka interaktivitu s vyobrazenými dátami.“

Startup APONI

Ďalšími modulmi sú: výroba, technologický proces, logistika, tréning a edukácia, personalistika a administrácia – ľudské zdroje, a mnoho ďalších. 

„Najzaujímavejším a najkomplikovanejším modulom je výroba,“ poznamenáva ďalej Ing. Ivana Nováková. Tento modul je podľa nej zameraný na produkt alebo službu, ktorú podnik ponúka. Ide o komplexnosť statických a dynamických dát. Aplikácia obsahuje nahratý digitálny model zariadení v AR životnej veľkosti, tzv. ,,digital twin of machines“. Tento modul okrem samotného interaktívneho zariadenia obsahuje aj dôležité informácie, ktoré by potenciálny zákazník klienta alebo audítor požadoval pri prezentácií a taktiež katalóg výrobkov alebo dielcov.

„Finálna aplikácia je prostriedkom pre prácu s informáciami v priemyselných podnikoch, čím uľahčuje manažérske rozhodnutia a vytvára úplne novú unikátnu možnosť prezentácie podniku. Slúži ako prostriedok pre budovanie partnerských vzťahov, obchodných vzťahov, ale tiež ako komunikačná platforma medzi závodmi spoločnosti.“

V prípravnej fáze projektu jeho realizátori pripravili precízny podnikateľský plán s kompletnou analýzou konkurencie so zameraním na európsky trh, čo bol výsledok viac ako ročného zbierania dát, poznatkov na medzinárodných workshopoch a veľtrhoch zameraných na 4.0 Industry. Aktuálne sa nachádzajú vo fáze budovania prototypu a riešenia technických problémov, ktoré by mohli vzniknúť pri využívaní finálnej aplikácie.

Začiatkom roka 2019 sa celý tím zúčastnil najväčšieho Európskeho priemyselného veľtrhu Hannover Messe, kde sa im podarilo nadviazať spoluprácu s nemeckou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na vývoj a predaj edukačnej platformy v AR a na možnej spolupráci s Tureckou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na vývoj aplikácií v AR.

Doposiaľ participovali na projekte pre jadrovú elektráreň, kde dodávali statický model zariadenia hydraulických nožníc v rozšírenej realite, ktoré boli vyobrazované pomocou holografických okuliarov HoloLens a premietané cez live prenos na PC.

„Sme veľmi vďačný za príležitosť akcelerácie podnikania priamo v priestoroch UVP TECHNICOM. Vnímame to ako skvelú príležitosť, ktorú by sme radi využili na plno a veríme, že sa nám podarí zapojiť do projektov a byť pozitívnym prínosom pre centrum. V neposlednom rade plánujeme vybudovať holografickú projekciu, jedinečnú svojho druhu na Slovensku, a to priamo v UVP Technicom,“ dopĺňa Ing. Ivana Nováková, CEO, APONI s. r. o.

Viac informácií o projekte

https://www.aponi.sk/

https://www.facebook.com/aponisro/videos/2044343895875135/

*********************************************

O postupujúcich startupoch v rámci súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” rozhodla koncom júna 2019 odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Celkovo sa uchádzalo o túto miestenku 17 inovatívnych nápadov/projektov.

Startup centrum TUKE bolo otvorené v roku 2014. Odvtedy sa na Technickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpory startupov. Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Ide predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, ako aj expertnú a mentorskú podporu.

 

Informácie a ilustrácie poskytla: Ing. Ivana Nováková, CEO, APONI s. r. o.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky