Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Môžu stroje myslieť? Vyzerá to, že áno

VEDA NA DOSAH

neurónová sieť

Koncom mája si študenti košických stredných škôl mohli vyskúšať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) aké je to prežiť jeden deň v koži vysokoškoláka. Počas podujatia s názvom „Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka“ mali tak možnosť zúčastniť sa prednášok, cvičení či laboratórnych meraní z viacerých predmetov, napríklad informatiky.

Strojové učenie pomocou umelých neurónových sietí zažíva v poslednom desaťročí boom. Takzvané umelé inteligencie (AI) dnes dokážu rôznorodé veci: od rozpoznania mačky od bicykla na nejakom obrázku, po riadenie auta v meste a porážanie šachových veľmajstrov. Jednu vec však počítače stále dobre nezvládnu a tou je komunikácia. Komunikovať tak, aby bola AI nerozoznateľná od človeka je stále neprekonaný problém. Jednou formou komunikácie sú knihy a básne.

Prednáška Mgr. Viliama Kačalu z Fakulty informatiky UPJŠ s názvom Naučme počítače básniť bola zameraná na vysvetlenie základov umelých neurónových sietí (UNN). Najprv si problematiku so študentami ľahkou formou vysvetlili a následne na praktickom príklade ukázali základy fungovania umelých neurónových sietí. V ďalšej časti seminára použili plnohodnotný engine pre strojové učenie na vytvorenie vlastnej AI, ktorá sa po prečítaní celých kníh naučí napísať vlastnú.

„Základné teoretické aspekty z prednášky boli priebežne implementované v programovacom jazyku Kotlin (Java). Teda po každom slajde vysvetľujúcom časť teórie UNN sa tieto poznatky programovali. Programoval som prevažne ja, no aktívne som zapájal aj študentov. Nakoniec sme si ukázali profesionálnu UNN na spracovávanie textu. Daná UNN mala za úlohu prečítať si dielo Shakespeara a G. R. R. Martina: A Game of Thrones a následne ´vymyslieť´ pokračovania týchto kníh,“ vysvetľuje priebeh svojej prednášky Mgr. V. Kačala. Ako dodáva, prednášky sa zúčastnili študenti s rôznorodou úrovňou znalosti informatiky. Tí čo vedeli programovať sa zaujímali najmä o implementačné aspekty UNN. Iní sa zaujímali o porovnania UNN so živými nervovými sústavami a pod. Celkovo však mala prednáška na túto tému nadpriemernú účasť a v hodnotiacich dotazníkoch sa dočkala veľmi pozitívnych hodnotení.

implementácia NN

Zaujímalo nás, či podľa názoru V. Kačalu, môžu stroje „myslieť“. „Záleží na definícii pojmu ´myslenie´. No podľa toho čo som našiel o myslení na Wikipedii, potom je moja odpoveď áno. Avšak dokázať to neviem. Podľa mňa nič nebráni tomu, aby stroje mohli dokonale simulovať ľudskú myseľ. A z matematického hľadiska je dokonalá simulácia ekvivalentná skutočnosti. Priemysel a poľnohospodárstvo sú už desaťročia do značnej miery automatizované. Predstavme si pole, ktoré kedysi muselo orať desiatky roľníkov. Dnes na to stačí jeden človek s traktorom. V budúcnosti už na to bude stačiť iba traktor. Stroje riadené UNN môžu v tomto storočí nahradiť značnú časť povolaní. Neviem však predpovedať, ako sa s tým spoločnosť vysporiada z ekonomického aj etického hľadiska, no ľudstvo už zvládlo všeličo,“ odpovedá s nadhľadom a vtipom V. Kačala, čím búra mýtus o suchopárnosti informatikov.

*********************************************

Koncom mája 2018 si študenti stredných škôl mohli vyskúšať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) aké je to prežiť jeden deň v koži vysokoškoláka. Počas podujatia s názvom „Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka“ tak mali možnosť zúčastniť sa prednášok, cvičení či laboratórnych meraní z viacerých predmetov, napríklad chémie, matematiky, fyziky, informatiky, biológie, ekológie a geografie. Na tohoročný 3. ročník podujatia sa prihlásilo 364 žiakov z 32 stredných škôl.

 

Informácie a fotografie poskytol: Mgr. Viliam Kačala, Fakulta informatiky, UPJŠ v Košiciach

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky