Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kryptomena, ktorá má pomáhať dobrovoľníctvu

VEDA NA DOSAH

ukážka projektu

Platformu vo forme kryptomeny, ktorá umožňuje rôznym inštitúciám odmeňovanie dobrovoľníkov za ich aktivity ponúka startup KHT (Kosice hack token). Vďaka jedinečnej schéme kryptomeny ju vlastníci môžu využívať len u tých podnikateľov, ktorí sa svojím zapojením do projektu rozhodli pomôcť dobrovoľníctvu vo svojom regióne. Tým sú podporovaní tak dobrovoľníci, ako aj regionálne hospodárstvo.

„KHT je projekt, ktorý vznikol počas súťaže Hack Košice 2019. Náš tím predstavil platformu, ktorá motivuje (nielen) študentov podieľať sa na dobrovoľníckej činnosti formou jednoduchého odmeňovania. Ak je študent dobrovoľníkom, dostane za istú aktivitu do svojej virtuálnej peňaženky vopred určenú hodnotu unikátnej meny KHT, čo slúži ako osvedčenie o jeho aktivite. Môže to využiť v podnikoch, ktoré sa zapojili do projektu. Mena KHT tak slúži dobrovoľníkom na uplatnenie si rôznych zliav a špeciálnych akcií. Tým sa zjednodušuje aj možnosť podpory lokálnych firiem a podnikov pre dobrovoľníkov,“ uvádza jeden z tvorcov nápadu Peter Ridilla.

Za projektom KHT stoja celkovo traja tretiaci z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach – Matej, Michal a Peter – pričom všetci sú nadšencami informatiky a vývoja softvéru. Oborom sa plánujú zaoberať aj vo svojom ďalšom štúdiu na univerzite.

„Celá platforma je postavená na blockchaine DCore od slovenskej spoločnosti DECENT. Práve blockchain sa stal v posledných rokoch systémom, ktorý umožňuje rýchle finančné transakcie a vytváranie kryptomien s maximálnou bezpečnosťou. To bol dôvod, prečo v posledných rokoch dôveryhodnosť a predovšetkým cena kryptomien rapídne narástla. Systém blockchain okrem toho ponúka možnosť decentralizácie. Celý systém je tak rozdelený rovnomerne medzi používateľov, aby centrálna autorita nemohla svojvoľne meniť dáta v systéme,“ poznamenáva Peter Ridilla.

KHT však nie je podľa neho obyčajná kryptomena, ale zavádza systém, kedy účastníci môžu tokeny – vlastnú menu – využívať jednosmerne, teda tak, aby sa využívala len v inštitúciách, ktoré sa do projektu zapojili a podporujú dobrovoľníctvo vo svojom regióne.

„Pri každej transakcii sa totiž kontroluje, kto je odosielateľom a kto adresátom. Inštitúcie môžu napríklad odmeňovať iba študentov a podobne môžu študenti využívať služby kryptomeny iba na transakciu za účelom vyzdvihnutia odmeny. Tým sa vytvorí unikátna mena, ktorá dokáže zvýšeným dopytom v meste alebo kraji podporiť lokálnu ekonomiku.“

Počas hackathonu Hack Košice 2019 sa podarilo tomuto tímu sformovať nápad so základným rozhraním, ktorý zaujal spoločnosť DECENT a tým získal cenu za blockchain pre študentov a účasť na inkubačnom programe spoločnosti DECENT. Nápad bol úspešne prezentovaný aj pred odbornou porotou na súťaži „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ pod záštitou Technickej univerzity v Košiciach, čím sa projekt zapojil do predinkubačného programu Startup centra TUKE.

ukážka projektu

„Momentálne náš tím stojí predovšetkým pred otázkou, akým spôsobom bude presne zabezpečená decentralizácia dodatočnej autentifikácie, aby bol systém maximálne bezpečný. Ďalším krokom bude pripravenie prostredia tak, aby bolo jednoducho využiteľne pre všetkých účastníkov projektu. Práve preto pripravujeme možnosť prístupu cez internetový prehliadač v počítači a mobilnej aplikácie. S počítačom alebo so smartfónom s internetovým pripojením tak bude môcť byť každý študent za svoje aktivity okamžite odmenený a následne využiť výhody tejto odmeny,“ spresňuje jeden z tvorcov projektu.

Potom, čo bude technická stránka projektu hotová, chcú jeho realizátori zapojiť pred spustením projektu do skúšobnej fázy podniky a firmy v ich okolí, dobrovoľníkov a dobrovoľnícke inštitúcie. Cieľom tejto skúšobnej doby bude optimalizovať projekt tak, aby najlepšie slúžil všetkým trom stranám a aby bol zároveň ľahko využiteľný v bežnom živote.

Peter Ridilla ešte dodáva: „Veríme, že aj náš pobyt v Startup centre prispeje k tomu, aby sme náš projekt prispôsobili čo najlepšie verejnosti a priniesli tak výsledok vo forme atraktívnejšieho a aktívnejšieho dobrovoľníctva v našom meste. Napokon, našou najväčšou výzvou je dokončiť projekt ešte v tomto roku. V roku 2019 sú Košice európskym hlavným mestom dobrovoľníctva a bola by pre nás česť, ak by sa nášmu tímu a projektu podarilo zmeniť dobrovoľníctvo v našom regióne a spôsob, akým ho mladí vnímajú.“ Dobrovoľníctvo je totiž podľa neho spôsob, akým pristupuje každý z nás ku zvyšku spoločnosti a predovšetkým k jej najslabším článkom. „Aj my ako bývalí dobrovoľníci si uvedomujeme, ako veľmi dôležité je dobrovoľnícke aktivity neustále podporovať a snáď aj tento projekt bude krokom vpred pre spoločenskú angažovanosť.“

Startup KHT patrí medzi projekty, ktoré sa v rámci 9. kola súťaže inovatívnych nápadov – startupov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” dostali do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

*********************************************

O postupujúcich startupoch v rámci súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” rozhodla koncom júna 2019 odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Celkovo sa uchádzalo o túto miestenku 17 inovatívnych nápadov/projektov.

Startup centrum TUKE bolo otvorené v roku 2014. Odvtedy sa na Technickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpory startupov. Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Ide predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, ako aj expertnú a mentorskú podporu.

 

Informácie poskytol: Peter Ridilla

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj ilustrácií:

https://devpost.com/software/kosice-hack-token

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky