Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dizajn produktov, ktoré sa nedajú použiť

VEDA NA DOSAH

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Technológií je čoraz viac, sme nimi obklopení, avšak vzniká problém. Ľudia by ich mali používať, no sú nimi zahltení. A tak nastáva otázka ako dizajnovať produkty, aby sa dali použiť. Tejto téme sa počas podujatia Extrapolácie venoval Ing. Juraj Štefanovič, PhD., Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola v rámci svojho príspevku Dizajn produktov, ktoré sa nedajú použiť.

Uviedol príklad: Klasický televízor z roku 1964, ktorý má zopár ovládacích prvkov. „Všetko sa to vytváralo pre človeka, no otázkou je, či je človek schopný to použiť a aký to má zmysel. Internet je plný webových stránok, kde človek nevie použiť, čo tam je.“

Odborník ďalej vysvetľoval pojem interakcia medzi človekom a počítačom. „Kedysi sa ľudia hrdili, že si naštudujú návod ako ovládať počítač. Dnes je to opačne, hovoria si, prečo mám čítať nejaké návody, prečo sa to nedá nejakým normálnym spôsobom použiť.“ Dôležitý je tak podľa neho zážitok používateľa (user experience).

Následne Ing. Juraj Štefanovič, PhD. uviedol niekoľko príkladov, kedy technológie nefungovali tak, ako mali. Napríklad aj v prípade semaforov, resp. problém s navigáciou či parkovacie senzory.

V závere odborník spomenul čerstvejšiu správu. Britská pilotka z 1. svetovej vojny mala podľa neho 101 rokov, keď nedávno zomrela. „Premiestňovala z miesta na miesto lietadlá – od ľahkých lietadiel až po bombardér. Bola to mladá slečna, no veľmi dobre ovládala 76 typov lietadiel. Ostatní chodili dnu, neverili, že mladá žena dokázala riadiť lietadlo sama.“ 

Aj táto téma je súčasťou podujatia Extrapolácie, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Tým tohoročným je Žilina. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií, pričom cieľom je podpora rozvoja IT vo vzdelávaní, výskume a podnikaní na Slovensku.

V termíne od 15. 9. až do 31. 10. 2018 sa tak koná množstvo výstav, motivačných prednášok, prezentácií a exkurzií organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT s cieľom motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v tejto oblasti.

Hlavnými cieľmi podujatia Extrapolácie 2018 je prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti, motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT, pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému „Informatika – naša minulosť aj budúcnosť“ (Košice 2015, Bratislava 2016, Banská Bystrica 2017) a rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

Záštitu nad podujatím prevzali ministerka školstva, vedy, výskumu a školstva SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová, primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma a rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Garantmi a partnermi sú okrem Žilinskej univerzity v Žiline aj Ústav informatiky SAV, združenie Z@ICT, Technická univerzita v Košiciach a Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá ako Košice, Bratislava a Banská Bystrica, v ktorých sa uskutočnia mnohé motivačné prednášky, prezentácie, exkurzie a workshopy organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií.

Viac informácii o podujatí

 

Informačný a foto zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=pfOLlRnzjJ8

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky