Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zomrel prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

VEDA NA DOSAH

Po krátkej a ťažkej chorobe v sobotu zomrel Jozef Buday, prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií (ZPVVO). Nedožil sa svojich 70 rokov.

Zdroj foto: ZPVVO

CVTI SR o tom informoval generálny sekretár zväzu docent Juraj Wagner.

Dr. h. c., doc. Ing. Buday bol zároveň generálnym riaditeľom Elektrotechnického výskumného a vývojového ústavu, a. s., v Novej Dubnici. Post zastával nepretržite od roku 1991. Jozef Buday sa narodil 19. marca 1951 v Prosnom. V roku 1969 začal študovať na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Odbor elektrotechnológia – experimentálna elektrofyzika ukončil o päť rokov neskôr. Kandidátom vied sa stal v roku 1990 na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Na Žilinskej univerzite sa v roku 2007 habilitoval za docenta.

Počas svojej kariéry napísal viac ako 47 pôvodných vedeckých a odborných prác v zborníkoch a časopisoch, ale aj skriptá, učebnice a monografie. Bol spoluautorom dvanástich patentov a 22 úžitkových vzorov.

Bol členom riadiacich orgánov Republikovej únie zamestnávateľov SR, viacerých vedeckých rád univerzít či odborných komisií. Taktiež bol nositeľom Pribinovho kríža I. triedy.

Zdroj: ZPVVO

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky