Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Vynálezy, ktoré nám umožnili nahliadnuť do nanosveta

VEDA NA DOSAH

Nanotechnológie, nanomateriály, nanočastice. S týmito pojmami sa za posledné desaťročie stretávame čoraz častejšie a začíname si zvykať, že sa stávajú súčasťou nášho života. Málokto však vie, ktoré vynálezy najviac umožnili rozmach vedného odboru s prívlastkom nano.

V 20. storočí boli vynájdené dva rôzne typy mikroskopov, ktoré ďaleko prevyšovali možnosti dovtedy používaného klasického optického mikroskopu, čím umožnili otvoriť pomyselné okno do nanosveta. Prvým z nich bol skenovací elektrónový mikroskop a druhým mikroskop využívajúci atomárne sily. V prednáške sme si povedali o tom, ako tieto mikroskopy dokážu zobrazovať objekty s rozlíšením menším ako 1 nm. Taktiež sme sa dozvedeli viac o tom, ako pomocou mikroskopov môžeme skúmať, modifikovať alebo tvarovať povrch materiálov na atomárnej úrovni.

Kto je Ján Šoltýs

Ing. Ján Šoltýs, PhD. pracuje v oddelení fyziky a technológie nanoštruktúr v Elektrotechnickom ústave SAV. Zároveň zastáva funkciu vedúceho laboratória skenovacích techník. Venuje sa výskumu mikroštruktúr a nanoštruktúr, kde využíva mikroskopy atomárnych a magnetických síl. Podieľa sa taktiež na vývoji nových skenovacích techník a príprave nanoštruktúr pomocou elektrónovej litografie.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky