Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Milan Ťapajna (mikroprocesory)

Matej Pok

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Ing. Milan Ťapajna, PhD., pôsobí na Elektrotechnickom ústave SAV v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 2003 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, kde v roku 2007 získal aj titul PhD. v odbore Mikroelektronika. V rokoch 2009 až 2011 pôsobil ako výskumný asistent v skupine prof. Kuballa na University of Bristol vo Veľkej Británii. Vo svojom výskume sa zameriava na štúdium elektrických vlastností a spoľahlivosti nových elektronických súčiastok na báze GaN polovodičov pre ich využitie vo vysokofrekvenčnej a výkonovej elektronike.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.