Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Ako sa prejavuje elektromagnetizmus

VEDA NA DOSAH

Vzťah medzi elektrinou a magnetizmom je pomerne novým objavom. Od momentu, keď si ho fyzici všimli až doteraz, prešiel významným vývojom. Vďaka znalosti tohto javu dnes fungujú napríklad elektromotory.

V prvej polovici 19. storočia si dánsky fyzik a chemik Hans Christian Oersted počas svojej prednášky všimol, že magnetická strelka kompasu sa odchýlila od severu vtedy, keď položil na kompas vodič, cez ktorý prechádzal elektrický prúd. Dovtedy vedci považovali elektrinu a magnetizmus za javy, ktoré spolu vôbec nesúvisia.

„Všetci vieme, že keď máme dva magnety, je medzi nimi nejaké silové pôsobenie,“ hovorí v úvode svojho experimentu pedagóg a fyzik Jozef Beňuška. „Menej známy je fakt, že takáto interakcia je aj medzi vodičom, ktorým prechádza elektrický prúd a magnetom,“ vysvetľuje. V krátkom experimente ilustruje, akým spôsobom sa správa vodič, ak ním v blízkosti magnetu prechádza elektrický prúd. Vysvetľuje tiež, ako funguje elektromagnetizmus.

„Vodič v našom pokuse predstavuje ľahučký hliníkový pásik pripojený do elektrického obvodu, kde je zdrojom obyčajná 4,5-voltová baterka a vypínač. Pod vodič (pásik) umiestnime silný magnet. Po stlačení vypínača do vodiča prúdi elektrický prúd a silové pôsobenie medzi vodičom a magnetom spôsobí interakciu,“ opisuje fyzik.

Po zmenení polohy magnetu (respektíve jeho pólov) experiment ukazuje, ako sa vodič pohne iným smerom. „Polohou magnetu teda môžeme určiť smer, ktorým sa má vodič pohnúť, čo je jav, ktorý sa využíva napríklad v elektromotoroch.“

 

PaedDr. Jozef Beňuška je stredoškolský učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho–Tótha v Martine. Je autorom a realizátorom viacerých popularizačných projektov, ako aj držiteľom viacerých ocenení. V roku 2006 bol spoluzakladateľom projektu Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho–Tótha v Martine, kam sa chodia každý rok tisíce žiakov z celého Slovenska pozerať na fyzikálne experimenty. Od roku 2001 je členom ústrednej predmetovej komisie pri ŠPÚ, členom redakčnej rady časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Od roku 2003 je hlavným organizátorom odborno-didaktického semináru Vanovičove dni.

(TL)
Video: Matej Pok

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky