Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecko-technickým tímom roka sú pracovníci spoločnosti EVPÚ, a. s., Nová Dubnica pod vedením Ing. Karola Sidora

VEDA NA DOSAH

tím Ing. Karola Sidora

Za výskum, vývoj a realizáciu statického výkonového meniča pre elektrifikáciu vozňov nákladného vlaku získal Cenu za vedu a techniku v kategórii Vedecko-technický tím roka, tím pracovníkov pod vedením Ing. Karola Sidora, vedúceho odd. Aplikovaný vývoj spoločnosti EVPÚ, a. s., Nová Dubnica.

Je zaradený ako odborník v oblasti Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy. Pri návrhu a realizácii nového radu statických výkonových meničov pre elektrifikáciu vozňov nákladného vlaku využil kolektív pracovníkov útvaru výskumu a vývoja najvyspelejšie, ale pre dané zariadenie optimálne technológie, vrátane výberu vhodných výkonových prvkov a návrhu nových špecifických algoritmov riadenia striedavých pohonov so zabezpečením redundancie napájacích zdrojov. Tieto statické výkonové meniče predstavujú svetovo unikátne riešenie pre prevádzkové uplatnenie elektrifikovaných vozňov nákladného vlaku, ktoré tiež umožňujú prevádzku so systémom nepretržitého napájania spotrebičov zabezpečených zálohovaním napájacích zdrojov.

Takéto riešenie umožňuje zvýšenie spoľahlivosti, ale najmä zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie pri porovnaní s prevádzkou agregátov so spaľovacím motorom. Zisk Ceny za vedu a techniku bol pre tento tím milým prekvapením. „Keď sme sa prihlasovali do súťaže, vedeli sme, že sme urobili niečo nové, čo sa na Slovensku ani nedá uplatniť. Neočakávali sme, že to bude mať v konkurencii ostatných výskumných tímov taký úspech. Preto nás udelenie ceny príjemne prekvapilo,“ uvádza Ing. Karol Sidor.

tím Ing. Karola Sidora počas preberania ocenenia

Tím pracovníkov tvoria skúsení pracovníci, ako aj mladí výskumní pracovníci, ktorí úspešne riešili výskumno-vývojové projekty v rámci výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Ich dosiahnuté výsledky sú porovnateľné s vyspelým zahraničím a majú aj viaceré zápisy práv duševného vlastníctva (za ostatných 5 rokov: 1 patent, 7 patentových prihlášok a 5 zapísaných úžitkových vzorov). 

Ako uvádza vedúci tímu, zaoberajú sa výkonovou elektrotechnikou, vývojom jednotlivých komponentov a celkov a ich aplikáciou v priemysle. „V poslednej dobe sa venujeme uplatnením výsledkov nášho vývoja v železničnej technike. Naša firma sa venuje vývoju výkonovej elektrotechniky pre oblasť železníc už viac ako 20 rokov. Snažíme sa hľadať priestor pre uplatnenie našich výrobkov a držať krok s dobou. Snažíme sa ponúknuť našim zákazníkom nové riešenia, ktoré prinesú energetické úspory a zvýšia komfort cestovania. Pre každú zákazku sa vytvára nový tím, prípadne sa obmieňa, podľa toho ako postupuje riešenie danej problematiky. Nedá sa povedať, že sme uzavretá jednotka, ktorá rieši rôzne zákazky. Aj počas riešenia môže byť tím doplnený o potrebných odborníkov. Takže najväčší úspech pre každý tím je úspešné dotiahnutie zákazky až do prevádzkových skúšok, prípadne opakovanej výroby.“

tím Ing. Karola Sidora

Výsledky výskumnej činnosti tohto tímu boli publikované vo vyše 10 vedeckých príspevkoch z tejto oblasti, ktoré sú evidované aj vo Web of Science (WOS) s viac ako 15 citáciami. Dosiahnuté poznatky z tohto výskumu je možné ďalej využívať aj v ostatných odvetviach elektrotechniky.

Čo by nakoniec Ing. Igor Sidor odkázal mladej generácii vedcov, aby čo najlepšie napredovali a vydržali v neľahkých úlohách? „V dnešnej dobe, keď všetko závisí od peňazí, by som chcel mladým vedcom zaželať, aby mali bohatých investorov. Mladí vedci už určite vedia, že bez zažratia sa do problému bez ohľadu na čas a peniaze sa výsledky nedostavia. Prajem im, aby ich práca bavila a aby vydržali a povzniesli sa aj nad rôzne administratívne prekážky, ktoré sú im kladené do cesty,“ poznamenal vedúci oceneného tímu.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív tímu Ing. Karola Sidora

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky