Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Revolučná prietoková batéria zo Slovenska je na svete. Čaká ju aj sériová výroba

VEDA NA DOSAH

Slovenské univerzity v spolupráci so súkromnou firmou vytvorili unikátnu batériu, ktorá má dlhú životnosť a dá sa recyklovať.

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a slovenská firma INO-HUB Energy úspešne ukončili testovanie a vyrobili revolučnú prietokovú batériu. Zdroj: TS UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach a slovenská firma INO-HUB Energy úspešne ukončili testovanie a vyrobili revolučnú prietokovú batériu. Zdroj: UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach a slovenská firma INO-HUB Energy úspešne ukončili testovanie a vyrobili revolučnú prietokovú batériu, ktorá sa bude sériovo vyrábať už v roku 2026. Tento typ batérie zníži našu závislosť od jej dovozu z Ázie a zapíše Slovensko do mapy konkurencieschopných krajín.

Dlhodobá výskumná spolupráca podporí doteraz chýbajúce vzdelávanie v rámci batériových systémov, prepojí vedu s výskumom a kvalifikuje budúcich odborníkov do praxe. Výroba tejto batérie pomôže slovenským strojárenským, chemickým aj ďalším spoločnostiam stať sa dôležitou súčasťou dodávateľského reťazca prietokových batérií v Európe.

Strategický význam pre nás aj Európu

Spoločný výskum Ústavu chemických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a slovenskej firmy INO-HUB Energy sa dostal do úspešného finále. Aj napriek náročnosti projektu vyústila spolupráca už za 10 mesiacov navrhovania, optimalizácie a testovania do finálnej podoby plne funkčnej prietokovej batérie s veľkosťou 80 kilowatthodín (kWh).

Tá je prvá svojho druhu na Slovensku a má veľký strategický význam pre našu krajinu aj Európu. Batéria bola úspešne nainštalovaná v Kysuckom Novom Meste ešte koncom minulého roka, pričom tu je plánovaná i jej sériová výroba, a to už v roku 2026.

Prietokové technológie sú budúcnosťou 

Dnes sa v rámci Európy aj sveta inštaluje veľa lítiových (LFP) stacionárnych batériových úložísk. Odborníci sa však zhodujú na tom, že už čoskoro budú nahradené prietokovými technológiami.

„Výsledky nášho spoločného bádania sú postavené práve na tejto perspektívnej technológii, ktorá bude o cca 5 rokov hrať v skladovaní elektrickej energie prím. Sme pyšní na to, že naša batéria môže niesť pečať MADE IN EUROPE, navyše so životnosťou dosahujúcou až 20 rokov. Zároveň sa zníži naša závislosť od dodávateľov komponentov z Ázie a, naopak, staneme sa dôležitou súčasťou európskeho dodávateľského reťazca,“ informuje Rudolf Sihlovec, CEO v INO-HUB Energy.

Dodáva, že Slovensko sa týmto krokom v danej oblasti dostáva na mapu konkurencieschopných krajín. „Dokážeme vyrobiť to isté, čo naši konkurenti zo sveta. Výsledky testov však ukazujú, že naša batéria dosahuje lepšie výsledky a vieme tiež znížiť jej nákladovú cenu tak, aby sa priblížila tej pri LFP riešeniach. Zároveň má naše riešenie omnoho dlhšiu životnosť, veľká časť komponentov sa dá recyklovať a celý elektrolyt možno použiť v ďalšej batérii,“ zdôrazňuje Sihlovec.

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a slovenská firma INO-HUB Energy úspešne ukončili testovanie a vyrobili revolučnú prietokovú batériu. Zdroj: TS UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach a slovenská firma INO-HUB Energy úspešne ukončili testovanie a vyrobili revolučnú prietokovú batériu. Zdroj: UPJŠ

Prináša so sebou aj vzdelávanie študentov

Výsledok dlhodobej výskumnej spolupráce univerzít so súkromnou sférou v sebe nesie aj ďalšie obrovské výhody. Vďaka nej môžu totiž univerzity v oblasti batériových systémov lepšie prepojiť vedu s výskumom a do svojich vzdelávacích plánov zaviesť tiež témy, ktoré boli pre ich študentov doteraz neznáme. Tí sa tak budú vedieť kvalifikovať i v segmente prietokových batériových systémov a budú schopní zaplniť dieru na trhu v čase, keď dosiahne krivka dopytu po takýchto batériách vrchol. Študenti oboch univerzít boli zapojení už do navrhovania, optimalizácie aj testovania tejto batérie.

„Pre študentov je veľmi dôležité vidieť priamu aplikáciu výsledkov výskumu v praxi. Je rozdiel pracovať s malým laboratórnym článkom a s veľkým priemyselným. Prínosom je i spolupráca s INO-HUB Energy odborníkmi, keďže ich praktické skúsenosti s priemyselnými aplikáciami sú pri výučbe a testovaní nenahraditeľné a študenti vidia aj možnosti uplatnenia v tomto segmente. V budúcnosti tiež plánujeme zaviesť tento typ batérie do samotnej výučby a taktiež spustiť priemyselné doktoráty v spolupráci s INO-HUB Energy,“ hovorí doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD., vedúca laboratória RFB technológie v Ústave chemických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Dodala tiež, že vďaka tomuto projektu sa univerzite podarilo vytvoriť dve vedecké miesta a do projektu boli aktívne zapojení dvaja študenti. Do druhej fázy pritom UPJŠ plánuje zapojiť aj ďalších študentov.

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a slovenská firma INO-HUB Energy úspešne ukončili testovanie a vyrobili revolučnú prietokovú batériu. Zdroj: TS UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach a slovenská firma INO-HUB Energy úspešne ukončili testovanie a vyrobili revolučnú prietokovú batériu. Zdroj: UPJŠ

Odrazový mostík pre strojárenské, chemické a iné spoločnosti

Okrem podpory vzdelávania a zapojenia študentov do výskumných aktivít mali univerzity taktiež možnosť využiť inovatívne výrobné technológie a rôzne simulačné modely. Veľmi dôležitým míľnikom v tejto spolupráci je aj fakt, že úspešným výskumom, otestovaním a následnou výrobou takejto batérie sa Slovensko stane plnohodnotnou súčasťou európskeho dodávateľského reťazca a značne posilní jeho kapacity. Pre strojárenské, chemické, ale i ďalšie firmy sa aj v tejto oblasti stane akýmsi odrazovým mostíkom.

„Ide o ďalší pozitívny príklad úspešnej spolupráce košických univerzít a výrobnej praxe. Našou úlohou boli analýza funkčnosti jednotlivých komponentov, optimalizácia konštrukcie, výpočty, simulačné analýzy a výroba prototypu redoxnej prietokovej batérie s uhlíkovými plstenými elektródami a jej testovanie. V rámci výskumu a vývoja sme čelili viacerým technologickým výzvam, ktoré si mnohokrát vyžadovali veľmi sofistikované riešenia,“ vysvetľuje prof. Ing. Ján Slota, PhD., prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Zdroj: TS UPJŠ

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky