Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc. bola ocenená v kategórii Popularizátor vedy

VEDA NA DOSAH

doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc.

Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy získala doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc., odborníčka v oblasti hutníctvo kovov. Vedie oddelenie Metalografie a analýzy porúch, Výskum a vývoj USSE, U. S. Steel Košice, s. r. o. Ocenenie jej bolo udelené za dlhoročnú spoluprácu a odbornú podporu študentov vysokých škôl v oblasti hutníctva kovov a popularizáciu duálneho vzdelávania.

Pri tejto príležitosti nám doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc. poskytla rozhovor.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako ste zareagovali na zisk tohto ocenenia? Bolo to pre vás prekvapením?

A. MAŠLEJOVÁ: Bolo to pre mňa prekvapenie, nezvykne sa oceňovať priemyselný aplikovaný výskum v súkromnej firme. Mimochodom Výskum a vývoj v U. S. Steel Košice oslavuje 50. rokov svojej existencie. Celú svoju históriu úzko spolupracuje so školami a univerzitami, hlavne v regióne. Ďakujem za nomináciu a veľmi si to vážim.

S. C.: Popíšte, čím sa vo svojej práci zaoberáte?

A. MAŠLEJOVÁ: V súčasnosti som riaditeľkou Metalografie a analýzy porúch na Výskumnom a skúšobnom ústave v U. S. Steel Košice, s. r. o. Zaoberám sa rôznymi materiálovými analýzami, potrebnými pri výrobe ocele a valcovaných plechov s rôznymi povlakmi a rôznymi úžitkovými vlastnosťami. Počas 30. rokov som však na výskume pracovala v rôznych pozíciách, napríklad ako výskumník a vývojár pre výrobu železorudného aglomerátu, pre optimálne riadenie vysokopecného procesu, ako špecialista pre keramografiu a optimalizáciu vlastností žiaruvzdorných materiálov v celom uzavretom hutníckom cykle, ako riaditeľka pre výskum v oblasti výroby koksu, surového železa, recyklácie, energetike a v environmente.

S. C.: Čo vás viedlo k tomu venovať sa práve tejto problematike?

A. MAŠLEJOVÁ: Po vyštudovaní Hutníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach nie je veľa šancí sa zamestnať, ak chcete zostať v odbore. Ale mne učarovala vysoká pec pre jej maximálnu efektívnosť a komplexnosť výskumných oblastí, ktoré v sebe zahŕňa. A tiež môj starý otec, ktorý pracoval pri peci.

S. C.: Aký je najvýznamnejší počin, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

A. MAŠLEJOVÁ: Moja rodina, dobré vzťahy na pracovisku a odborná autorita u kolegov. Možno vybudovanie Centra excelencie pre výrobu koksu a aglomerácie, kde sa na pilotných linkách modelujú pochody prebiehajúce v reálnej prevádzke s cieľom ušetriť energie, optimalizovať vstupné suroviny s cieľom vyrábať kvalite a ekonomicky. Alebo výskumy v oblasti možnosti využitia biomasy v hutníctve. Dúfam, že ešte niekoľko výziev na mňa stále čaká.

S. C.: Čo by ste odkázali mladej generácii vedcov, aby čo najlepšie napredovali a vydržali v neľahkých úlohách?

A. MAŠLEJOVÁ: Aby si nedali zobrať svoje sny, nevzdávali sa pri prvých prekážkach a zostali kreatívní a mladí duchom celý život. Môžu sa potom spoľahnúť, že vo vede a výskume stretnú veľa skvelých ľudí.

doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc.

*********************************************

Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc., je predstaviteľkou aplikovaného priemyselného výskumu a významnou slovenskou odborníčkou v oblasti hutníctva kovov, ktorá je svojimi aktivitami známa aj v zahraničnej vedeckej komunite. Vo vedeckej oblasti sa venuje najmä teórii spekania jemnozrnných železorudných materiálov a využitiu biomasy v hutníctve. Úspešne navrhuje a riadi projekty aplikovaného výskumu, samostatne báda a prináša vlastné poznatky. Pri návrhoch teoretických a praktických riešení pre výrobné procesy v oblasti hutníctva využíva svoje poznatky z problematiky materiálov, tepelných procesov, energetiky, žiaruvzdorných materiálov, recyklácie materiálov a ich vplyvu na životné prostredie. Dlhoročne sa venuje vyučovaniu na vysokej škole ako externý pedagóg, kde aplikuje nové a netradičné formy vzdelávania, spĺňajúce rastúce požiadavky dnešnej praxe. Do učebných osnov zaraďuje najnovšie poznatky z vednej oblasti hutníctvo kovov. Pravidelne sa zúčastňuje na odborných konferenciách a seminároch spolu s mladými vedcami, s ktorými aj spoločne publikuje a podporuje ich v samostatných inovatívnych snahách. Pracuje pre Európsku komisiu v oblasti „Aglomerácia a vysokopecná výroba“ ako jeden z vybraných jedenástich európskych expertov. Posudzuje jednotlivé etapy riešenia projektov financovaných v rámci programov Research Fund for Coal and Steel (RFCS) a Horizont 2020.

 

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc.

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky