Značka: vedná politika

Agrorezort podporí mladých poľnohospodárov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na podporu mladých poľnohospodárov, ktorí môžu získať grant až 50 tisíc eur....

| Marta Bartošovičová

Európska únia chce bojovať proti rakovine efektívnejšie

Európska komisia pripravuje Akčný plán boja proti rakovine, ktorý by mal byť zameraný na všetky fázy choroby. Do prípravy akčného...

| Marta Bartošovičová
Ilustračné foto: Robotické rameno. Slovensko sa bude musieť vyrovnať s dôsledkami automatizácie. Foto: Pixabay.com

Celoživotné vzdelávanie sa stáva prioritou

Na slovenskom trhu práce je v dôsledku automatizácie a digitalizácie v súčasnosti ohrozených až 60 percent pracovných miest. Slovensko je v poradí...

| Marta Bartošovičová

Európska únia chce dosiahnuť klimatickú neutralitu

Pre Európu a celý svet predstavuje zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia existenčnú hrozbu. Aby mohla Európa tieto problémy prekonať,...

| Marta Bartošovičová
Mgr. Miroslav Kubiš

Prečo je pre krajinu dôležité mať funkčný transfer technológií?

„Bez blízkeho prepojenia vedy a výskumu na jednej strane a priemyslu na druhej nie je možné budovať znalostnú ekonomiku,“ hovorí...

| VEDA NA DOSAH

Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc

V tomto roku si pripomíname 150. výročie narodenia a 55. výročie úmrtia staviteľa múzeí. Významný slovenský staviteľ a architekt prvej...

| Marta Bartošovičová

Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie pripravuje ročné prechodné obdobie

Odpoveďou Európy na potrebu zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň pre 22 miliónov poľnohospodárov a poľnohospodárskych pracovníkov a stabilné zásobovanie pestrými a...

| Marta Bartošovičová

Prihláste sa do európskej súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež 2020

Máte 16 – 30 rokov a podieľate sa na projekte s európskou dimenziou? Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola...

| Marta Bartošovičová

Ako vnímajú štúdium na Slovensku?

Medzinárodný deň študentstva oslavuje na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach viac ako 3000 študentov v dennej...

| VEDA NA DOSAH

November ´89 – Cesta k slobode

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sú pre verejnosť aj v Bratislave pripravené rôzne kultúrne podujatia. Udalostiam a odkazu Novembra...

| Marta Bartošovičová