Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska únia chce bojovať proti rakovine efektívnejšie

Marta Bartošovičová

Európska komisia pripravuje Akčný plán boja proti rakovine, ktorý by mal byť zameraný na všetky fázy choroby. Do prípravy akčného plánu sa môžu zapojiť aj občania Európskej únie (EÚ) prostredníctvom verejných konzultácií.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen počas vystúpenia. Zdroj: MZ SR

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen počas vystúpenia. Zdroj: MZ SR

Rakovina je po srdcovo-cievnych chorobách druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti v Európskej únii. V roku 2013 zomrelo vo všetkých členských krajinách EÚ na rakovinu viac ako 1,3 milióna ľudí, čo je 26 percent zo všetkých úmrtí v danom roku. Odborníci diagnostikujú nový prípad rakoviny každých 9 sekúnd. Podľa informácie Ministerstva zdravotníctva SR, na Slovensku každý rok pripraví rakovina o život takmer 14 tisíc ľudí a pribudne viac ako 30 tisíc onkologických pacientov.

Začala sa verejná konzultácia k plánu boja proti rakovine

Verejnú konzultáciu o akčnom pláne začala Európska komisia na podujatí s názvom „Európsky plán boja proti rakovine: môžeme dosiahnuť viac“. Podujatie sa uskutočnilo v Európskom parlamente v Bruseli 4. februára 2020, kedy si pripomíname Svetový deň boja proti rakovine.

Ako uvádza tlačové oddelenie Európskej komisie (EK) „výskyt rakoviny spôsobuje obrovskú záťaž pre systémy zdravotnej starostlivosti a sociálne systémy, vytvára tlak na štátne rozpočty a má negatívny vplyv na produktivitu a rast hospodárstva vrátane zdravia pracovnej sily v EÚ“. Odborníci v správe definujú rakovinu ako „komplexné ochorenie, spôsobené kombináciou viacerých faktorov vrátane genetickej predispozície, vplyvov životného prostredia alebo životného štýlu a infekčných mikroorganizmov“. Až 40 percent prípadov rakoviny sa pripisuje príčinám, ktorým možno predchádzať, preto je dôležitá aktivita každého štátu v oblasti skríningov.

Ilustračná fotografia rakovinových buniek. Zdroj: Pixabay.com

Ilustračná fotografia rakovinových buniek. Zdroj: Pixabay.com

Prevencia je dôležitejšia ako liečba

S úvodným príhovorom k príprave Akčného plánu k boju proti rakovine vystúpila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá zdôraznila: „Všetci máme priateľa, kolegu či príbuzného, ktorý si tým prešiel. Všetci sme zažili rovnaký pocit smútku a bezmocnosti. Môžeme však niečo urobiť – individuálne a kolektívne, na úrovni členského štátu a prostredníctvom Európskej únie. Samozrejme, nestojíme na úplnom začiatku. Môžeme však urobiť viac, než robíme v súčasnosti. Dnes, pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine, sa vydávame na spoločnú cestu, ktorá povedie k európskemu akčnému plánu boja proti rakovine. Spoločne môžeme dosiahnuť zmenu vďaka prevencii a výskumu, novej stratégii v oblasti údajov a rovnakému zaobchádzaniu v celej Európe.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová vo svojom komentári uviedla, že musíme zlepšiť aj prevenciu a diagnostiku rakoviny. Dodala, že je vždy lepšie rakovine predchádzať, ako ju liečiť a my sa musíme v prvom rade vyhýbať tomu, aby sa naši občania stali onkologickými pacientmi. Ak ich budeme podporovať v tom, aby žili zdravší život, teda aby sa lepšie stravovali, viac pohybovali a menej pili a fajčili, mohli by sme znížiť počet diagnostikovaných prípadov rakoviny. K zmene môžeme prispieť aj vtedy, ak budeme pracovať na rozšírení zaočkovanosti a opatreniach zameraných napríklad na zlepšenie kvality ovzdušia v našich mestách. Ak našim občanom pomôžeme lepšie chápať význam skríningu rakoviny a včasnej diagnostiky, zachránime ešte viac životov.

Komisárka Stella Kyriakidesová pripomenula: „Plán bude úspešný len vtedy, ak sa v ňom budú plne angažovať občania, pacienti s rakovinou, zainteresované strany a aktéri na európskej, národnej a miestnej úrovni. Vyzývam všetkých, aby sa zapojili, nech je tento plán čo najambicióznejší a najefektívnejší. Spoločne môžeme dosiahnuť zmenu.“

Ilustračná fotografia: Prevencia je vždy lepšia, ako liečba. Zdroj: Pixabay.com

Ilustračná fotografia: Prevencia je vždy lepšia ako liečba. Zdroj: Pixabay.com

Opatrenia pre kľúčové fázy rakoviny

Európsky plán boja proti rakovine bude obsahovať opatrenia pre všetky štyri kľúčové fázy tejto choroby. Preventívne opatrenia, ktoré sa sústredia na predchádzanie ochoreniu. Ide o najjednoduchší a najúčinnejší spôsob, ako znížiť výskyt rakoviny v EÚ. Druhú fázu predstavuje včasné odhaľovanie a včasná diagnostika ochorenia. V tretej fáze ide o opatrenia na zlepšenie výsledkov starostlivosti o pacientov s rakovinou a liečby rakoviny. Štvrtá fáza rieši kvalitu života a opatrenia na zabezpečenie čo najvyššej kvality života pre pacientov s rakovinou, osoby, ktoré prekonali rakovinu, a ich opatrovateľov.

Štyridsiatim percentám všetkých prípadov rakoviny sa bude môcť predísť, ak sa vykonajú odporúčania na zníženie rizika špecifikované v Európskom kódexe proti rakovine. Ak by neboli prijaté náležité opatrenia, do roku 2035 by sa mohol počet ochorení na rakovinu zdvojnásobiť.

Cieľ verejnej konzultácie

Cieľom verejnej konzultácie je umožniť občanom a zainteresovaným stranám v Európskej únii prispieť a vyjadriť sa k problematike boja proti rakovine. Výsledky konzultácie budú podkladom pre návrh Európskeho plánu boja proti rakovine a pomôžu určiť kľúčové oblasti a preskúmať možnosti a rozsah budúcich opatrení. Konzultácia bude prebiehať dvanásť týždňov. Okrem verejnej konzultácie, ktorá sa začala 4. februára 2020, Európska komisia začala aj konzultáciu o postupe zostavovania plánu, ktorá bude prebiehať štyri týždne.

Do júla 2020 budú prebiehať diskusie s členskými štátmi o konkrétnych prvkoch plánu, ako aj cielené konzultácie so zainteresovanými stranami. Európsky plán boja proti rakovine bude predložený do konca roka 2020.

Marta Bartošovičová

Zdroj: Európska komisia

Foto: MZ SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky