Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prispejte do diskusie o digitálnom vzdelávaní v Európe

Marta Bartošovičová

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o novom akčnom pláne digitálneho vzdelávania, ktorá je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie a potrvá do 4. septembra 2020.

Ilustračná grafika. Zdroj: iStockphoto.com

Počas leta sa uskutoční množstvo online osvetových podujatí, ktorých cieľom je získať ďalšie názory na digitálne vzdelávanie a krízu spôsobenú koronavírusom od občanov, inštitúcií a organizácií z verejného i zo súkromného sektora.

Získané poznatky z otvorenej verejnej konzultácie by mali prispieť k tvorbe nového akčného plánu digitálneho vzdelávania, ktorý by odrážal skúsenosti nadobudnuté v Európskej únii v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy počas krízy.

Pridajte svoje „slovo do boja“

Verejná konzultácia o novom akčnom pláne digitálneho vzdelávania prebieha od 18. júna 2020, v slovenskom jazyku od 9. júla 2020. Potrvá do 4. septembra 2020. Ak máte záujem zapojiť sa do diskusie, kliknite na TENTO ODKAZ, zaregistrujte sa a po prijatí potvrdzovacieho e-mailu pridajte svoj príspevok.

Konzultácia sa zameriava najmä na názory študentov, vyučujúcich, pedagogických pracovníkov, rodičov/opatrovateľov/rodinných príslušníkov študentov i zástupcov inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy.

Komisia privíta aj príspevky vládnych i mimovládnych organizácií a tiež príspevky zástupcov verejného sektora a priemyslu. Osoby mladšie ako 18 rokov sa nezapájajú do konzultácií priamo, ale môžu požiadať rodiča, opatrovateľa alebo dospelého člena rodiny, ktorý ich postrehy a skúsenosti odošle v ich mene.

„Koronavírus nám priniesol mnoho rozličných problémov. Rodičia, učitelia a študenti museli bez varovania rýchlo prejsť na e-learning. Táto otvorená verejná konzultácia všetkým poskytne príležitosť, aby nám povedali o problémoch, s ktorými sa stretli, ale aj o tom, čo sa naučili a aké riešenia sa našli. Krivka učenia je strmá, sledujeme ju v reálnom čase, preto by sme sa radi viac dozvedeli o skúsenostiach z praxe. Akčný plán digitálneho vzdelávania bude vychádzať z týchto poznatkov, aby sme mohli vypracovať ucelenú a vhodnú európsku víziu a súbor účinných opatrení pre digitálne vzdelávanie,“ uviedla výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová.

Ilustračná foto. Zdroj: iStockphoto.com

Akčný plán digitálneho vzdelávania

Pandémia spôsobila zatváranie škôl a univerzít, ako aj prechod na dištančné a online vzdelávanie a používanie digitálnych technológií v nebývalom rozsahu. Tieto opatrenia sa dotkli viac ako 100 miliónov študentov, vyučujúcich a pracovníkov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v Európe a na celom svete.

Európska komisia preto plánuje v septembri 2020 aktualizovať svoj akčný plán digitálneho vzdelávania a chce ďalej pracovať na podpore vysoko kvalitného a inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy v digitálnom veku.

Nový akčný plán bude dôležitou súčasťou nástroja obnovy Next generation EÚ – ozdravného plánu, ktorý podporí členské štáty, inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj občanov pri adaptácii na digitálnu zmenu.

„Pandémia COVID-19 spôsobila najväčšie narušenie vzdelávania a odbornej prípravy v nedávnych dejinách Európy. Zasiahla 100 miliónov študentov, učiteľov i pedagogických pracovníkov na celom svete. Mnohí z nich sa rozhodli pokračovať v akademickom roku digitálnou formou. Pre mnohých to bolo po prvý raz, čo na výučbu a vzdelávanie plne využívali digitálne technológie. Vďaka tejto verejnej konzultácii by sme sa chceli dozvedieť viac o všetkých týchto skúsenostiach a poučiť sa z nich. V tejto diskusii máme slovo všetci – musíme spolupracovať a zabezpečiť, aby nový akčný plán digitálneho vzdelávania pripravil pôdu pre skutočne inkluzívne a kvalitné digitálne vzdelávanie v Európe,“ vyhlásila komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová.

Prípravy na digitálny vek sú v plnom prúde

Digitálna transformácia je jednou z priorít, ktoré si Európska komisia vytýčila v stratégii s názvom Európa pripravená na digitálny vek. Kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa je kvalitné a inkluzívne vzdelávanie i odborná príprava. Cieľom stratégie je to, aby boli všetci Európania pripravení žiť a pracovať v digitálnom veku.

„Kríza prehĺbila existujúce sociálno-ekonomické nerovnosti a poukázala na rozdiely v digitálnom vzdelávaní, ktoré treba urýchlene riešiť. Verejná konzultácia o novom akčnom pláne digitálneho vzdelávania poskytuje občanom príležitosť podeliť sa s nami o svoje názory a skúsenosti a formovať európsky program pre digitálne vzdelávanie,“ povedal podpredseda komisie Margaritis Schinas, zodpovedný za podporu európskeho spôsobu života.

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 prináša nielen výzvy, ale aj príležitosti pre digitálnu transformáciu v EÚ. Aktualizovaný akčný plán Európskej komisie bude čerpať z ponaučení, ku ktorým sme dospeli vďaka kríze, a stanoví dlhodobú víziu digitálnej transformácie vo vzdelávaní a v odbornej príprave v únii.

Ciele akčného plánu digitálnej transformácie v Európskej únii:

  • zvýšiť digitálnu gramotnosť,
  • uľahčiť spoluprácu medzi krajinami EÚ pri prispôsobovaní ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy digitálnemu veku,
  • využívať potenciál internetu v záujme sprístupnenia online vzdelávania pre všetkých.

Kontakt: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

(MB)

Zdroj: Tlačová správa a materiály Európskej komisie

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky