Značka: UVLF v Košiciach

Do Európy sa presúvajú nové druhy komárov a kliešťov z Ázie a Afriky

Hmyz prenáša sedem z desiatich najnebezpečnejších prenosných ochorení človeka trópov a subtrópov, ktoré sú sledované Svetovou zdravotníckou organizáciou. V dôsledku klimatických zmien sa...

| Marta Bartošovičová

Ako nás ohrozujú globálne a klimatické zmeny

Otepľovanie a zmena klímy súvisí s množstvom a rozdelením zrážok na celej planéte, s roztápaním snehu a ľadu, so zvyšovaním priemernej hladiny...

| Marta Bartošovičová

Prof. Štefan Vilček: Ten, kto horí pre vedu, môže zapáliť fakľu túžby po poznaní

Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. je vedúcim vedeckým pracovníkom katedry Epizootológie a parazitológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a vedeckým garantom...

| VEDA NA DOSAH

Pre hada sme predátori my

Chráňme hady, regulujú nám stav hlodavcov. Hady to na Slovensku nemajú ľahké. Spája sa s nimi množstvo mýtov, ktorým ľudia veria...

| VEDA NA DOSAH

Jana Mojžišová – nominovaná v ankete Slovenka roka 2016

Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.  Od skončenia štúdia na Univerzite veterinárskeho...

| VEDA NA DOSAH