Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tím LACTOVIR UVLF, Košice získal Cenu za vedu a techniku

VEDA NA DOSAH

Tím LACTOVIR

Za významný prínos pri štúdiu vírusových agensov a vývoj laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat a produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho pôvodu získal tohoročnú Cenu za vedu a techniku tím LACTOVIR z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Kolektív pracovníkov v zložení doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD., MVDr. Michaela Vlasáková, PhD. pod vedením prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc. pracuje v oblasti veterinárske vedy, pričom ocenení boli v kategórii Vedecko-technický tím roka. Udeľovanie Ceny za vedu a techniku je vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Tím LACTOVIR (Lactobacily a vírusy vo veterinárnej medicíne), ktorý tvoria štyria vedecko-pedagogickí pracovníci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, pôsobí v oblasti štúdia vírusových nákaz domácich a voľne žijúcich zvierat so zameraním na vývoj nových moderných diagnostických testov infekčných agensov a aplikáciu molekulovo-genetických prístupov pri analýze šírenia infekčných chorôb. Spomínaný tím pracuje taktiež v oblasti vývoja probiotických prípravkov, ktoré využívajú na zvýšenie obranyschopnosti zvierat s dopadom na vyššiu kvalitu chovov. Uvedená orientácia výskumu bezprostredne vedie k ochrane ľudí a zvierat pred nebezpečnými infekčnými chorobami a k zabezpečeniu produkcie bezpečných a kvalitných potravín živočíšneho pôvodu.

Pri vývoji probiotických prípravkov na báze laktobacilov sa víťazný tím orientoval na štúdium prírodných látok, ktoré stabilizujú laktobacily v organizme zvierat. Vývoj nových účinnejších foriem probiotických prípravkov sa už teraz využíva v boji s nebezpečnými infekčnými chorobami hospodárskych zvierat.

Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. priblížil, že práca ich tímu je orientovaná dvoma smermi. „Časť našej práce je zameraná na vývoj moderných diagnostických testov na vírusy na báze dôkazu ich genetického materiálu. Takéto testy sú citlivejšie, špecifickejšie a rýchlejšie ako klasické diagnostické postupy. Analýza genetického materiálu vírusu ako infekčného agensa pomáha určovať prameň vírusovej nákazy, smer šírenia, ako aj vzťahy medzi ohniskami nákazy.“

Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. pri príhovore po prebratí ocenenia za Vedecko-technický tím roka

Druhá časť ich výskumu je zameraná na zvyšovanie obranyschopnosti zvierat. „Aplikácia probiotických prípravkov na báze laktobacilov zvyšuje imunitu zvierat a eliminuje nepriaznivé účinky nebezpečných mikroorganizmov. Zamedzenie šírenia nákaz zvyšuje ekonomickú efektivitu chovov hospodárskych zvierat, prispieva k pohode zvierat, čo v konečnom dôsledku vedie k produkcii kvalitnejších a bezpečných potravín.“

Čím je tento výskum unikátny? „Naše pracovisko vyvinulo viaceré molekulovo-genetické testy na detekciu vírusov s prioritou v medzinárodnom meradle. Náš výskum tiež vyústil k identifikácii nových vírusových subtypov a k objavu nového pestivírusu. Genetická charakterizácia a typizácia vírusových izolátov obohatila naše vedomosti o evolúciu niektorých vírusov na genetickej úrovni a tiež rozšírila poznatky o vírusových infekciách v rôznych geografických regiónoch,“ hovorí vedúci realizačného tímu.

Výsledky svojej vedeckej práce kolektív publikuje v prestížnych medzinárodných vedeckých časopisoch s výraznou citačnou odozvou. Jeho výsledky využíva odborná prax pri zvyšovaní ekonomickej efektívnosti chovov hospodárskych zvierat doma aj v zahraničí.

„Teší nás, že kompetentní odborníci pozitívne zhodnotili výsledky našej vedeckej práce a navrhli náš tím na ocenenie prestížnou cenou. Zároveň však chcem zdôrazniť, že naše ocenenie je vrcholom pomysleného ľadovca, lebo k tomuto úspechu prispeli aj spoluautori našich odborných prác z rôznych laboratórií doma a vo svete,“ reaguje prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. na zisk Ceny za vedu a techniku.

Členovia uvedeného tímu sú súčasťou Centra excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKZOON na UVLF v Košiciach. Akreditačná komisia identifikovala v roku 2017 LACTOVIR ako špičkový tím.

Ocenené tímy Cenou za vedu a techniku v kategórii Vedecko-technický tím roka

 

Informácie poskytol: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR a z archívu prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc.

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky