Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Darina Bancíková – vykonštruované súdne procesy

VEDA NA DOSAH

Adriána Pešková

V registri významných žien našej histórie môžeme nájsť množstvo osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj Slovenska. Medzi takéto osobnosti patrí aj Darina Bancíková, prvá žena na Slovensku ordinovaná za evanjelickú farárku. Životu tejto osobnosti, ktorej súčasťou boli aj vykonštruované súdne procesy, sa vo svojej práci v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti venovala Adriána Pešková.

„V práci rozoberám vykonštruovaný súdny proces, počas ktorého boli odsúdení viacerí evanjelickí kňazi. Tému vykonštruovaných procesov som rozoberala už predtým a keď sa naskytla príležitosť preskúmať niečo podobné, išla som do toho,“ hovorí Adriána, ktorej práca vyhrala prvé miesto na súťaži SOČ 2018 v kategórii História, filozofia, právne vedy.

„Hlavným cieľom práce bolo zdokumentovanie a chronologické usporiadanie udalostí v živote prvej evanjelickej farárky, Dariny Bancíkovej. Prvým vedľajším cieľom bolo priblížiť porušovanie ľudských práv počas vykonštruovaných procesov. Posledným stanoveným cieľom bolo poukázať na zmenu postavenia, úlohy a chápania ženy v cirkvi,“ objasňuje ciele svojej práce Adriána, ktoré si stanovila hneď po výbere témy. Nasledovalo zhromažďovanie a výber vhodných materiálov ako napríklad vyhľadávanie dostupných kníh, článkov na internete, kontaktovanie archívov, pamätníkov a tak ďalej.

„Po prečítaní väčšiny materiálov nasledovalo vytvorenie si akejsi osi alebo prvotného náčrtu práce. Tento prvotný náčrt sa, samozrejme, niekoľkokrát počas písania práce menil. Potom, čo bolo všetko napísané, nasledovala fáza kontrol, prepisovania a opravovania. Svoj čas si vzalo aj správne citovanie z použitých zdrojov,“ opisuje Adriána ako postupovala pri písaní svojej práce, pri ktorej jej najväčší problém robil práve predpísaný rozsah. „Pri písaní práce bolo pre mňa najzložitejšie rozhodnúť sa, čo je pre daný príbeh skutočne dôležité. Pri rozsahu 25 strán jednoducho musíte robiť škrty. V tejto konkrétnej práci som napríklad mala veľa zaujímavých informácií o starom otcovi pani Dariny a hoci som o ňom a o jeho rodine mohla pokojne napísať aj viac strán, neurobila som tak. Jednak kvôli rozsahu a druhou vecou bol fakt, že som spracovávala príbeh pani Dariny, v ktorom som sa chcela sústrediť najmä na ňu. Podobné prípady nastávajú u mňa počas celého písania práce a je naozaj náročné zhodnotiť dôležitosť niektorých informácií.“ Napokon sa však podarilo vybrať najdôležitejšie informácie zo života pani Dariny a vojsť sa do predpísaného rozsahu.

Adriána Pešková

Táto práca podrobnejšie rozoberá najťažšiu etapu života pani farárky Dariny Bancíkovej, ktorá zažila kruté praktiky eštebákov na vlastnej koži. Dramatickým prelomom v jej živote bol rok 1962, keď ju odviezli do vyšetrovacej väzby z dôvodu nepriateľstva voči štátu. Dvadsaťpäť týždňov bola vo vyšetrovacej väzbe. Krajský súd v Banskej Bystrici ju v júli 1962 za rozvracanie republiky odsúdil na 14-mesačné väzenie a päťročný zákaz duchovnej činnosti. Po odvolaní bola na žiadosť advokátov v auguste 1962 z väzenia na Pankráci prepustená. Zdržiavala sa v Drienove, kde ju v decembri toho istého roku zastihol rozsudok Najvyššieho súdu: rok vo väzení a päť rokov zákazu duchovnej činnosti. „V práci som popísala život pani Bancíkovej od jej narodenia, až po jej posledné momenty na tomto svete. Je osobou, ktorej sila a odvaha, môže aj dnes inšpirovať. Venovala som sa problematike vykonštruovaných procesov a opísala som ľudské práva, ktoré boli pri nich porušované. Taktiež som porovnávala spomienky pamätníkov s informáciami z archívov a z ostatných zdrojov a snažila som sa zachovať v práci objektivitu. Som rada, že sa mi tento príbeh podarilo zdokumentovať a zachytiť, pretože podľa môjho názoru zachytáva podstatnú zmenu vnímania ženy v spoločnosti a môžeme v ňom pozorovať aj významné míľniky slovenskej histórie,“ dodáva Adriána k svojej práci.

Pri písaní tejto práce sa Adriána naučila niekoľko nových vecí a zároveň sa umiestnila na prvom mieste celoštátnej súťaže SOČ 2018, takže je úplne spokojná a svoj výkon hodnotí pozitívne. „Hovorí sa, že vždy sa dá niečo zlepšiť a to je určite aj môj prípad. Každá práca Vás ale niečo nové naučí. S odstupom času viem, že by som vedela urobiť niektoré veci rýchlejšie (napr. citovanie z použitej literatúry a zdrojov) a presnejšie, možno by som pár vecí zmenila alebo opravila drobné chyby, ktoré zostali nepovšimnuté. Celkovo som ale s prácou spokojná, pretože v nej vidím posun oproti tým predchádzajúcim.“

 

Spracoval: kolektív NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu Adriány Peškovej

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky