Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodný úspech študentiek zo Slovenska vo fyzikálnej súťaži

Marta Bartošovičová

Radka Veselá a Andrea Škvareninová

Študentky Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene Radka Veselá a Andrea Škvareninová zvíťazili v medzinárodnej súťaži Particles4U (Častice pre teba). Súťaž bola sponzorovaná Európskou fyzikálnou spoločnosťou (EPS) a organizovaná kolaboráciou International Particle Physics Outreach Group (IPPOG).

Do súťaže Particles4U bolo zaslaných celkovo 77 prihlášok z 15 krajín: Rakúsko, Brazília, Bulharsko, Kolumbia, Francúzsko, Grécko, Irán, Taliansko, Japonsko, Filipíny, Poľsko, Slovensko, Južná Afrika, Španielsko a USA. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť vzdelávací, zábavný a inšpirujúci nástroj, ktorý demonštruje prítomnosť elementárnych častíc v každodennom živote. Členovia poroty boli príjemne prekvapení kvalitou projektov a bolo pre nich náročné vybrať víťazov. Kritériami vo finálnej fáze boli: kvalita, originalita, fyzika, realizovateľnosť a celkový dopad projektu. V každej kategórii boli vybraní dvaja víťazi.

Radka Veselá a Andrea Škvareninová so svojim projektomOsemnásťročné študentky 4. ročníka gymnázia Radka Veselá (vľavo) a  Andrea Škvareninová pod vedením svojho učiteľa fyziky Mareka Balážoviča skonštruovali jednoduchý lapač iónov, pričom použili ľahko dostupné pomôcky, ako sú lyžice z jedálne a predmety z laboratória. Demonštrovali uväznenie iónov v pasci pomocou zeleného laserového svetla. K zariadeniu napísali príručku, v ktorej vysvetľujú fyzikálnu podstatu svojej práce. Lapače iónov sa využívajú v hmotnostných spektrometroch. Napríklad v CERN-e ho používajú pri štúdiu antihmoty. (pozn. redakcie: rozhovor o „lapaní iónov“ s Andreou a Radkou sme priniesli v roku 2016 pri príležitosti získania 1. miesta v kategórií Matematika, Fyzika 38. ročníka SOČ).

Andrea Škvareninová pre regionálnu televíznu stanicu TV Hronka uviedla, že sa jednalo o online súťaž a fyzicky tam neboli prítomné. Poslali tam abstrakt o ich práci v angličtine a tiež fotodokumentáciu a schémy zostrojenia.

Radka Veselá pre TV Hronka povedala, že ich zariadenie zachytáva častice s využitím elektrického prúdu a tým, že sa tam mení polarita, tie častice sú raz vytláčané a raz vťahované elektrickým poľom. Na otázku, ako by sa v budúcnosti dalo využiť toto zariadenie, dodala: „Kebyže ho vylepšíme, tak chceli by sme, aby sa používalo ako študentská pomôcka bežne v školách, alebo na propagáciu vedy. Chceme poukázať na to, že  veda môže byť zaujímavá a toto je taký neštandardný experiment, ktorý by mohol pritiahnuť aj nových žiakov k  fyzike.“

Marek Balážovič, učiteľ fyziky na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene Učiteľ Marek Balážovič si nápady priniesol z High School Teachers programu pre učiteľov v CERN-e a svoje nadšenie preniesol na svoje študentky. Chceli zostrojiť funkčný Paulov lapač iónov z bežne dostupných pomôcok a s minimálnymi nákladmi. Inšpiráciou im bol vynález nemeckého fyzika Wolfganga Paula (spolu s Hansom Georgom Dehmeltom dostal v roku 1989 Nobelovu cenu za fyziku – za vývoj techniky tzv. iónovej pasce, ktorá sa využíva pri presnom meraní g-faktoru elektrónov). 

Zariadenie zo zvolenského gymnázia je funkčné a môže slúžiť na demonštráciu zachytávania nabitých častíc. Víťazky získali pre Gymnáziium Ľudovíta Štúra vo Zvolene detektor CosmicPi na meranie kozmického žiarenia.

 

IPPOG - logoSlovenská republika je jedným z desiatich zakladajúcich členov IPPOG a jej aktivity sú od začiatku podporované zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Rovnako Národný program pre učiteľov fyziky SR v CERN má už niekoľkoročnú tradíciu a najväčší podiel na jeho finančnej podpore má sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: MŠVVaŠ SR, TV Hronka, IPPOG

Zdroj foto: IPPOG a Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky