Značka: Silvester Trnovec

Vedec zo SAV skúma najchudobnejší región na svete

Orientalista Silvester Trnovec sa vo svojom výskume špecializuje na africký región Sahel.

| Monika Tináková

Afrika ma nekonečne fascinuje

Skúma Afričanov a Afriku v minulosti a dnes, pričom sa zameral na dejiny dnešných frankofónnych krajín v západnej Afrike koncom 19. a v prvej polovici...

| Monika Tináková
RNDr. Margaréta Fogelová, PhD. z Virologického ústavu SAV, Ing. Igor Mračka, PhD. z Matematického ústavu SAV a Mgr. Silvester Trnovec z Ústavu orientalistiky SAV a Historického ústavu SAV

Gymnazistom spestrili vyučovanie mladí vedci

Projekt Slovenskej akadémie vied „Roadshow mladých vedcov po školách“ mal včera svoje pokračovanie na gymnáziách v Nitrianskom kraji. RNDr. Margaréta Fogelová,...

| VEDA NA DOSAH