Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Gymnazistom spestrili vyučovanie mladí vedci

VEDA NA DOSAH

RNDr. Margaréta Fogelová, PhD. z Virologického ústavu SAV, Ing. Igor Mračka, PhD. z Matematického ústavu SAV a Mgr. Silvester Trnovec z Ústavu orientalistiky SAV a Historického ústavu SAV

Projekt Slovenskej akadémie vied „Roadshow mladých vedcov po školách“ mal včera svoje pokračovanie na gymnáziách v Nitrianskom kraji. RNDr. Margaréta Fogelová, PhD. z Virologického ústavu SAV, Ing. Igor Mračka, PhD. z Matematického ústavu SAV a Mgr. Silvester Trnovec z Ústavu orientalistiky SAV a Historického ústavu SAV vystriedali na hodinách učiteľov a zamestnávali pozornosť žiakov.

„Primárnym cieľom mojej hodiny bolo ukázať študentom na gymnáziách, že súčasný negatívny obraz o Afrike v Európe, je do veľkej miery dedičstvom európskeho koloniálneho rasizmu 19. storočia. Ten zámerne vykresľoval Afričanov ako zaostalých a primitívnych, zatiaľ čo Európania sa považovali za vrchol ľudskej existencie. Takéto stereotypné vnímanie Afriky a Afričanov je v európskej spoločnosti dodnes prítomné, vrátane niektorých intelektuálov a politických elít. Mojím cieľom bolo tiež ukázať, že Európa a Afrika sú síce kultúrne odlišné, no nikdy neboli od seba izolované. Majú za sebou dlhú históriu komplikovaných vzájomných vzťahov a v priebehu historického vývoja sa navzájom ovplyvňovali,“ povedal Silvester Trnovec.

Mladý výskumník dodal, že cesta k žiakom priamo do škôl má v dnešnej dobe obrovský význam, a to predovšetkým z pohľadu spoločenských vied.

„V uplynulých rokoch na Slovensku narástla popularita jedincov a politických hnutí, ktoré otvorene šíria xenofóbiu, rasizmus a politický populizmus. Dnešná mladá generácia je prostredníctvom internetu a sociálnych sietí vystavená rôznym dezinformačným kampaniam, ktoré zámerne negatívne formujú ich vnímanie súčasného globalizovaného sveta. Považujem preto za veľmi dôležité, aby sa odborné poznatky získané serióznym vedeckým výskumom v spoločenských vedách, dostávali populárnou formou čo najviac medzi žiakov a študentov škôl, ale aj do celej slovenskej verejnosti,“ povedal Silvester Trnovec.

Biologička Margaréta Fogelová hovorila o víruse chrípky, o tom ako sa brániť pred ochorením spôsobeným týmto vírusom, ale aj o aktuálnej epidemiologickej situácii a o práci v laboratóriu. Deň strávený so žiakmi vníma ako skúsenosť, ktorá ju mnohé naučila.

„Je to veľmi zaujímavý projekt, ktorého úlohou je priblížiť vedeckú prácu žiakom rozhodujúcim sa o svojej budúcnosti. Pre mňa osobne je takýto kontakt veľmi dôležitý, pretože ma posúva vpred,“ povedala výskumníčka.

RNDr. Margaréta Fogelová, PhD. z Virologického ústavu SAV počas výučby

„Príbeh grafickej karty – od počítačovej hry ku vede“ – tak nazval svoju prednášku Igor Mračko z Matematického ústavu SAV. Jeho téma zaujala pozornosť učiteľov aj žiakov, no pýtali sa napríklad aj na tému umelej inteligencie a jej hrozieb, povedal matematik.

„Ide o popularizačne orientovanú prednášku, kde diskutujem limity vývoja počítačov, ktoré treba v budúcnosti prekonať. Všímam si aj históriu a súčasný stav v oblasti superpočítačov, poukazujem na vývoj grafických kariet za účelom získať lepšie a realistickejšie počítačové hry, čím sa z týchto zariadení stal výkonný nástroj pre vedecké výpočty. Na záver prednášky som uviedol niekoľko príkladov využitia grafických kariet pre simulovanie zložitých chemických reakcií, evakuácie štadióna a na prúdenia tekutín. Uviedol som aj príklady, ako sme tieto zariadenia využili na riešenie praktických úloh z oblasti transportu zemného plynu na oddelení aplikovanej matematiky na našom ústave,“ povedal Igor Mračka.

Informácie a foto poskytla: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky