Značka: projekt

22Jún
Seminár | Bratislava

seminár|Informačný deň venovaný iniciatíve Bio-based Industries Joint Undertaking (2017)

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v spolupráci s Technologickým centrom Akadémie vied Českej republiky organizuje 22. júna 2017 v Bratislave  Spoločný...

Naši vedci pomáhajú Gruzínsku zlepšovať bezpečnosť a kvalitu vôd

Vedeli ste, že voda sa v oceánoch uchováva až 3 200 rokov, v jazerách je to 50 až 100 rokov, v riekach sa vymieňa...

| VEDA NA DOSAH

Zelená pre „zelené nápady“

Šetriť energetickými zdrojmi či chrániť životné prostredie je výzvou pre dnešnú spoločnosť. Prostredníctvom rôznych nových nápadov ide o výzvu aj pre...

| VEDA NA DOSAH

Hľadajú sa možnosti kultúrneho rozvoja Dunaja

Vytvorenie komplexnej priestorovo – kultúrnej siete „Dunajská kultúrna promenáda“, ktorá integruje všetky komunity pozdĺž rieky Dunaj do jednej turistickej destinácie...

| VEDA NA DOSAH

Vedci vyvíjajú slovenské neuropsychologické testy

Testami, ktoré sú zamerané na vyšetrovanie jednotlivých psychických (kognitívnych) aspektov, akými sú pozornosť, pamäť, reč, usudzovanie, exekutívne funkcie a iné, sa...

| VEDA NA DOSAH
Dr. Michaela Musilová, MSci.

Michaela Musilová: Stretneme sa na Pochode za vedu

Symbolicky na Deň Zeme – v sobotu 22. apríla 2017 o 13.00 hod. – sa uskutoční Pochod za vedu v Bratislave, pred...

| Marta Bartošovičová

Súťaž PRE VODU pozná svojich víťazov

Navrhli revitalizáciu starého ramena Váhu za účelom zlepšenia vodných pomerov v ramene. Problémom ramena pri obci Trnovec nad Váhom je totiž...

| VEDA NA DOSAH

Zvyšovanie povedomia o autizme, ale aj konkrétna pomoc

Donedávna bol autizmus považovaný za zriedkavú poruchu, o ktorej sa šírilo množstvo mýtov. Výskum v posledných rokoch potvrdil, že autizmus je bežnejší...

| Marta Bartošovičová

3-D modelovanie urbanizovanej krajiny

Výskumu a vývoju nových 3D metód pre modelovanie a priestorové analýzy krajiny a jej procesov sa venoval projekt Dynamické 3-D...

| VEDA NA DOSAH

Aké sú tajomstvá DNA pri objasňovaní trestných činov?

Vedeli ste, že DNA je molekula, zložená z lineárnej postupnosti základných stavebných jednotiek – tzv. báz – ktoré sú štyri, a sú...

| VEDA NA DOSAH