Značka: Michal Mego

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Profesor Michal Mego získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky 2019

Cenu za vedu a techniku 2019 v kategórii Osobnosť vedy a techniky získal profesor Michal Mego za translačný výskum v...

| Marta Bartošovičová

Špičkový vedecký tím rieši translačný výskum onkologických ochorení

Testikulárne nádory z germinatívnych buniek, cirkulujúce nádorové bunky, nádory vaječníkov alebo probiotiká, to všetko sú hlavné predmety bádania špičkového vedeckého...

| VEDA NA DOSAH
Laureáti Krištáľového krídla za rok 2016

Laureáti ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2016

Laureát Krištáľového krídla v kategórii Medicína a veda doc. MUDr. Michal Mego, PhD., povedal: „Spokojní budeme  vtedy, keď výsledky nášho...

| Marta Bartošovičová

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD. – nominovaný na Krištáľové krídlo

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD. – popredný slovenský onkológ, klinik a vedec, vedúci Jednotky translačného výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského...

| Marta Bartošovičová