Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Laureáti ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2016

Marta Bartošovičová

Laureáti Krištáľového krídla za rok 2016

Laureát Krištáľového krídla v kategórii Medicína a veda doc. MUDr. Michal Mego, PhD., povedal: „Spokojní budeme  vtedy, keď výsledky nášho výskumu budú môcť využívať jednak naši pacienti, ale v zásade, keď celý svet vlastne bude môcť využívať výsledky, ktoré sa podarili u nás na Slovensku.“

Na jubilejnom 20. ročníku Krištáľového krídla, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a ministra kultúry Mareka Maďariča dňa 29. januára 2017 v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave, boli udelené ocenenia osobnostiach na Slovensku.

Laureáti deviatich kategórií Krištáľového krídla za rok 2016

Filantropia: Ondrej Vrábel; Divadlo a audiovizuálne umenie: Zuzana Mauréry; Šport: Ladislav a Peter Škantárovci; Hospodárstvo: Štefan Máj; Publicistika a literatúra: Daniel Hevier; Medicína a veda: Michal Mego; Výtvarné umenie: Palo Macho; Hudba: Dalibor Karvay; Rock Pop Jazz: Igor Timko

Mimoriadnu cenu Krištáľového krídla získali: Andrej GlatzMarián Varga.

Najmladším laureátom 20. ročníka Krištáľového krídla bol 15‑ročný Ondrej Vrábel. Ocenenie v kategórii Filantropia získal za vytváranie náučných a vzdelávacích počítačových hier pre deti s mentálnym postihnutím. 

Každý laureát Krištáľového krídla sa vo svojom krátkom vystúpení poďakoval za Laureát Krištáľového krídla v kategórii Medicína a veda Michal Megoocenenie. Z príhovorov vyberáme aspoň jeden.

Laureát Krištáľového krídla v kategórii Medicína a veda doc. MUDr. Michal Mego, PhD., významný onkológ, ktorý vo svojich 17 publikáciách v minulom roku rozvíjal nové poznatky o cirkulujúcich nádorových bunkách, po prevzatí ocenenia povedal: „Ďakujem veľmi pekne, naozaj ma to veľmi prekvapilo, nečakal som to. Chcel by som sa poďakovať odbornej porote aj organizátorom za toto ocenenie, veľmi si ho vážim. A takisto, keď už mám možnosť, chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa na tom výskume cirkulujúcich nádorových buniek zúčastňujú. Sú to nielen samotní vedeckí pracovníci, je to veľký tím, vrátane všetkých lekárov, zdravotných sestier aj sanitárov, ktorí sa starajú o pacientov, lebo vlastne bez adekvátnej a dobrej starostlivosti o pacientov, nie je možné ani robiť dobrý klinický alebo experimentálny výskum. Takže vlastne všetkým týmto patrí vďaka a osobitne by som však chcel zdôrazniť všetkých pacientov a ich rodiny, ktorí sú ochotní nezištne sa zapájať do takéhoto výskumu, aj keď si možno uvedomujú, že oni nemusia mať  bezprostredne z toho výskumu zisk, ale vlastne môžu takýmto spôsobom pomôcť ďalším pacientom, ktorí prípadne ochorejú na takéto ochorenie. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.“

Poslanie Krištáľového krídla

Predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla Gabriel Csollár počas slávnostného galavečera, pred udelením mimoriadnej ceny, okrem iného, uviedol: „Najskôr by som sa chcel podeliť so všetkými o tú obrovskú radosť, ktorú mám, že Krištáľové krídlo 20 rokov vlastne napĺňa svoje poslanie. Poslanie je v tom, že najprv musí objaviť tie osobnosti, potom tie osobnosti ocení, vzdá im poklonu a po ďalšie, musí ich predstaviť verejnosti, aby ukázalo, že čo Slovensko má. Krištáľové krídlo má rôzne prívlastky. Niekto hovorí o Krištáľovom krídle, že je to slovenská „nobelovka“, druhí hovoria, že to je národná cena, ale ja môžem povedať, že Krištáľové krídlo skutočne je uznaním, ocenením v rámci odbornej aj laickej verejnosti a dôkazom toho je to, že koľko nominácií prichádza.“ V závere dodal: „Dnes sme tu všetci vlastne gratulanti, ktorí gratulujeme Krištáľovému krídlu k jeho výročiu. Je to 20 rokov a poželajme mu niečo. Krištáľové krídlo stojí na troch pilieroch. Prvý pilier sú osobnosti, ktoré musíme objavovať a ukazovať ich svetu, druhý pilier sú porotcovia, ktorí rozhodujú a rozhodujú hlavou a rozhodujú aj srdcom. A tretí pilier sú samozrejme donori, ktorí udržiavajú Krištáľové krídlo. Takže poprajme mu, aby všetky tieto tri zložky boli v zhode, aby Krištáľové krídlo sa mohlo ďalej a ďalšie roky rozvíjať.“

Mária Vaškovičová a Gabriel Csollár na 20. ročníku Krištáľového krídla v SND

Vznik značky Krištáľové krídlo

Autorka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová pripomenula začiatky Krištáľového krídla pred dvadsiatimi rokmi, ktoré vlastne vzišlo z nuly. „Nebolo ani partnerov, nebolo nič, len myšlienka a veľké odhodlanie. Ale vďaka reklamným partnerom, mediálnym partnerom, vynikajúcim osobnostiam Slovenska a tým nominovaným, ktorí naozaj vždy aj prišli si prevziať cenu, sa z Krištáľového krídla stala veľmi dobrá spoločnosť. Čo bude ďalej, to je otázne, lebo 20 rokov je jedna generácia.“ Mária Vaškovičová už sama uvažuje nad tým a pomaly už aj pripravuje novú generáciu, ktorá bude Krištáľové krídlo organizovať. Pripravujú poroty, ktoré by sa už tiež mohli učiť od starších porotcov ako správne rozhodovať a vyberať. Verí, že budú aj ďalšie ročníky Krištáľového krídla. Už na druhý deň začnú s ideovou prípravou 21. ročníka.

Slávnostné odovzdávanie ocenení v jubilejnom 20. ročníku Krištáľového krídla bolo sprevádzané veľkolepým kultúrnym programom.

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: Fotogaléria Krištáľového krídla 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky