Značka: Matej Škorvánek

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. počas preberania ocenenia

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bol galavečer, na ktorom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová...

| VEDA NA DOSAH

Kričíte a metáte sa zo spánku? Možno vám hrozí Parkinson!

Problémom súčasnej liečby Parkinsonovej choroby je neskorá diagnostika. Pacienti sa totiž začínajú liečiť až keď majú v mozgu úbytok nadpolovičnej väčšiny...

| VEDA NA DOSAH

Prelomový výskum na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach k včasnej diagnostike Parkinsonovej choroby

Hýbete sa v spánku a kričíte zo sna? Možno máte „Parkinsona“... Cieľom základného výskumu realizovaného na Lekárskej fakulte UPJŠ v...

| Marta Bartošovičová