Značka: Ludmila Sedlárová-Rabanová

Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej 2018 ovládli matematici

Tohoročnou laureátkou Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej sa stala Dr. Katarína Boďová (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave)...

| VEDA NA DOSAH

Zapojte sa do súťaže o Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej

Máte výnimočne kvalitnú vedeckú publikáciu z oblasti genetiky alebo príbuznej oblasti? Zapojte sa do súťaže o Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej...

| VEDA NA DOSAH

Ceny a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2017 udelené

Druhý ročník udeľovania Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej sponzorovanej Ing. Viliamom Sedlárom na počesť jeho manželky, ktorá sa zaslúžila o rozvoj...

| VEDA NA DOSAH

Za výnimočný výsledok v oblasti genetiky bola udelená prvá Cena Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej

Ocenenej vedkyni sa podarilo významným spôsobom prispieť k odhaleniu vzťahu molekulárnych mechanizmov opravy poškodení DNA s meiotickým delením a tvorbou...

| VEDA NA DOSAH