Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zapojte sa do súťaže o Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej

VEDA NA DOSAH

Laboratórium Ludmily Sedlárovej Rabanovej

Máte výnimočne kvalitnú vedeckú publikáciu z oblasti genetiky alebo príbuznej oblasti? Zapojte sa do súťaže o Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej – prvej slovenskej genetičky. Podmienkou je, že práca buď vyšla alebo bola akceptovaná do tlače v priebehu roku 2018.

Fond Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej a o. z. Natura v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave vyhlásili už 3. ročník tejto súťaže. Ukončenie zbierania návrhov je 30. novembra 2018. Oficiálne vyhlásenie víťaza je naplánované na 10. decembra 2018. Výber laureáta bude v kompetencii odbornej komisie vymenovanej dekanom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Odovzdanie Ceny je spojené s prednáškou, v ktorej laureát vysvetlí motiváciu výskumu a jeho hlavné výsledky. Do súťaže môže byť nominovaný každý, kto je občanom Slovenskej republiky a v čase podávania prihlášky pracuje v slovenskej inštitúcii.

Rovnako tak bola vyhlásená aj súťaž o Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci vo veku do 35 rokov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a v čase podávania prihlášky pracujú v slovenskej inštitúcii. Štipendium je určené na finančnú podporu úspešných uchádzačov na pobyt v zahraničnom laboratóriu, ktorý sa uskutoční v priebehu roku 2019. Maximálna výška štipendia je 1 000,00 EUR. Finančné prostriedky bude možné využiť na krytie nákladov priamo súvisiacich so zahraničným študijným pobytom.

Uzávierka podávania žiadostí je 30. november 2018. Výber uchádzačov bude tiež v kompetencii odbornej komisie vymenovanej dekanom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyhlásenie úspešných uchádzačov má prebehnúť 10. decembra 2018 počas udeľovania Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej.

Dr. Ludmila Sedlárová RabanováVďaka finančnej podpore od Ing. Viliama Sedlára vznikla v priebehu roku 2016 iniciatíva s cieľom podporiť a oceniť ľudí, ktorí dosahujú výnimočné výsledky v oblasti genetiky, teda práve v oblasti, ktorej „reštart“ na Slovensku bol možný aj vďaka Ludmile Sedlárovej-Rabanovej. Od roku 2017 k nomináciám na Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej pribudla aj možnosť uchádzať sa o Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej podporujúce krátkodobé zahraničné pobyty pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. V roku 2017 bolo na Katedre genetiky Prif UK otvorené Laboratórium Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej a bude miestom pre realizáciu experimentov využívajúcich moderné molekulárno-genetické metódy.

Laureáti Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej:

dr. Silvia Bágelová-Poláková (2016)
doc. Peter Vďačný (2017)

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.naturaoz.org/LSR.html

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky