Značka: laser

02Jún
Workshop | celé Slovensko

Fluctuation X-ray Scattering (XFEL)

Cieľom workshopu je preskúmať najnovšie teoretické a metodologické pokroky vo fluktuačnom röntgenovom rozptyle (FXS), ako aj v aplikovaní FXS pre...

Slovenskí vedci dosiahli ďalší úspech pri výrobe nanomateriálov

Výroba je veľkou fyzikálno-chemickou výzvou.

| Matúš Beňo

Ako pavúk vníma svet? Vedci premenili štruktúru siete na hudbu

Práca by mohla viesť k efektívnejšej trojrozmernej tlači či dokonca spôsobu komunikácie s pavúkmi.

| Matúš Beňo

Vedci po prvýkrát ochladili antihmotu pomocou lasera

Fyzikom v CERN-e sa podaril experiment, ktorý pred desiatimi rokmi predstavoval len oblasť vedeckej fikcie.

| Matúš Beňo

Zlatý vek elektroniky doznieva, budúcnosť patrí fotonike

Medzinárodné laserové centrum prešlo pod CVTI SR, v najbližšom období sa chce sústrediť na podporu súčasnej vedy.

| VEDA NA DOSAH
12Feb
Podujatie: Fotonika 2021
CVTI SR, Seminár | celé Slovensko

Fotonika 2021

16. Výročný vedecký seminár Medzinárodného laserového centra CVTI SR Zameranie seminára Prezentácia a diskusia najdôležitejších výstupov projektov a laboratórií MLC...

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V Liptovskom Jáne sa stretnú používatelia XFEL z viacerých európskych krajín

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a European...

| VEDA NA DOSAH

Nobelova cena za fyziku 2018 patrí objaviteľom v oblasti laserovej fyziky

Kráľovská švédska akadémia vied (The Royal Swedish Academy of Sciences) vyberala laureátov na Nobelovu cenu za fyziku 2018 v oblasti...

| VEDA NA DOSAH

Najrýchlejší rotor na svete, ktorý má vedcom pomôcť študovať kvantovú mechaniku

Výskumníkom sa podarilo vytvoriť najrýchlejší rotor na svete, aký kedy človek vyrobil. Domnievajú sa, že im pomôže študovať kvantovú mechaniku....

| VEDA NA DOSAH

Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2018 (SFEL2018) – ciele a zameranie

Zámerom školy užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia (SFEL2018) je informovať slovenskú vedeckú komunitu o najnovšom stave najvýkonnejšieho röntgenového lasera na svete...

| VEDA NA DOSAH