Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodný deň svetla s vami oslávime aj v bratislavskom Aureliu

VEDA NA DOSAH

Záujemcov čaká program pozostávajúci z teoretickej i zážitkovej časti. Sprevádzať ich budú Dušan Chorvát a Alžbeta Marček Chorvátová.

Maľba svetlom. Zdroj: iStockphoto.com

Maľba svetlom. Zdroj: iStockphoto.com

Na počesť amerického fyzika Theodora Maimana, ktorý ako prvý úspešne uviedol do prevádzky laser, si každý rok 16. mája pripomíname Medzinárodný deň svetla.

Maiman presvedčil v roku 1959 vedenie spoločnosti Hughes Aircraft Company, v ktorej pracoval, aby mu poskytlo finančné prostriedky na vývoj lasera. Napokon od spoločnosti získal 50-tisíc amerických dolárov a začal pracovať na laseri na báze syntetického kryštálu rubína. V máji 1960 jeho laser emitoval prvé koherentné svetlo, pričom žiarenie malo rovnakú vlnovú dĺžku a bolo vo fáze. Následne svoj objav publikoval v Nature a neskôr zverejnil ďalšie odborné články týkajúce sa základnej vedy a techniky laserov.

Mení spoločnosť k lepšiemu

Objavenie lasera jednoznačne prispelo k veľkým posunom v rôznych oblastiach našich životov. Svetlo však nie je len o laseri, je všadeprítomné a nachádza sa vo všakovakých spektrách.

Technológie, ktoré sú na ňom založené, ako aj samotná fotonika, teda odbor zaoberajúci sa vlastnosťami a metódami využitia fotónov, priamo reagujú na potreby ľudstva tým, že poskytujú prístup k informáciám, podporujú trvalo udržateľný rozvoj a zvyšujú blahobyt i životnú úroveň.
Fotoniku možno v každom prípade považovať za kľúčovú podpornú oblasť budúcnosti, ktorá má potenciál zmeniť spoločnosť k lepšiemu.

Deň svetla v Aureliu

Aj preto si dnes svetlo ako také pripomenieme tiež v Medzinárodnom laserovom centre CVTI SR v Bratislave a Zážitkovom centre vedy Aurelium, kde na záujemcov čaká zážitkový deň zameraný na svetlo, optiku a fotoniku. Podujatie pre školy a širokú verejnosť sa uskutoční v Zážitkovom centre vedy Aurelium od 9. do 16. hodiny.

Deň svetla prinesie návštevníkom zaujímavosti o svetle, fotonike, laseroch a ľudskom vnímaní farieb a ponúkne i predstavenie novej interaktívnej pomôcky vo výučbe fyziky.

Podujatie bude pozostávať z teoreticko-odbornej a zážitkovej časti.

Prednášková časť na hlavnom pódiu prinesie prednášky o svete farieb a svetla. Napriek tomu, že svetlo využívame a každý deň sa s ním stretávame, v skutočnosti vôbec netušíme, čo svetlo naozaj je – naznačuje jeden z prednášajúcich RNDr. Dušan Chorvát, PhD.

Najvýkonnejší laser na svete a laserová show

Návštevníci sa zoznámia s najvýkonnejším laserom na svete, ktorý prevádzkuje európska vedeckovýskumná organizácia Extreme Light Infrastructure – ELI ERIC. Súčasťou programu na pódiu bude aj laserová show – audiovizuálna ukážka hudobno-svetelnej kompozície s využitím laserov a projekčných videomappingov.

Zážitková časť podujatia prebehne priamo v hale, kde si budú môcť záujemcovia vyskúšať projekt rozšírenej reality vo výučbe fyziky. Profesorka Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc., vedúca oddelenia biofotoniky v Medzinárodnom laserovom centre CVTI SR v Bratislave, ktorá pedagogicky pôsobí na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v rámci tejto časti predstaví Projekt ARphymedes.

„Žiaci i pedagógovia si môžu vyskúšať interaktívnu učebnicu, pomocou ktorej nahliadnu do sveta fyziky prostredníctvom animácií a experimentov zobrazených pomocou rozšírenej reality,“ približuje Chorvátová.

Svetom laserov bude návštevníkov sprevádzať opäť Dušan Chorvát, ktorý je tiež odborníkom vo svetelnej mikroskopii a v biozobrazovaní. Prítomným objasní napríklad princípy svetelnej luminiscencie, správanie lasera pod vodnou hladinou a ďalšie zaujímavé javy.

Svetu optiky je v Aureliu venovaná celá jedna zo šiestich sekcií. Diváci si budú môcť okrem iného skúsiť napríklad kreslenie svetlom.

Viac o podujatí sa dozviete na www.aurelium.sk. Vstup na podujatie je podľa aktuálneho cenníka.

Zdroje: International day of light, Quark, Wikipedia.org

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky