Značka: jaskyňa

4 tipy na výlet za vedou; Zdroj: Pexels /rawpixel.com/

4 tipy kam za vedou počas leta

Leto je za dverami, teploty na teplomere sa šplhajú nad 30 °C, klimatizácie podávajú svoje „životné“ výkony. Práve teraz je...

| VEDA NA DOSAH

Izotopy zachraňujú unikát

V súčasnosti, keď sa rýchlo pribúdajúce obyvateľstvo vo svetovom meradle väčšmi koncentruje v čoraz väčších aglomeráciách, sa dostatok pitnej vody...

| VEDA NA DOSAH

Zimné sčítanie netopierov v národnom parku Slovenský kras

Národný park Slovenský kras je najrozsiahlejšie krasové územie na Slovensku i v strednej Európe. Je známe sústavou náhorných planín oddelených...

| Marta Bartošovičová

Výnimočná výskumná expedícia do severných Pyrenejí sa konala s účasťou UPJŠ v Košiciach

Zaujímavú expedíciu mali možnosť absolvovať doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. a Mgr. Jozef Šupinský z Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa...

| VEDA NA DOSAH

Zimné sčítanie netopierov v Slovenskom krase

Ako každý rok, na území národného parku Slovenský kras prebieha aj počas tohtoročnej zimy tzv. zimné sčítanie netopierov v podzemných priestoroch...

| VEDA NA DOSAH

Publikácia o ochrane krasových podzemných vôd na Slovensku

Krasové podzemné vody sú veľmi zaujímavou, vzácnou a zároveň veľmi dôležitou súčasťou vodného bohatstva Slovenska. Slúžili ako zdroj pitnej vody...

| VEDA NA DOSAH

Objav sci-fi švába pod vedením slovenských vedcov patrí medzi svetové unikáty

O mimoriadnom objave nového druhu švába, ktorý sa podaril tímu bádateľov vo Vietname, vedenému Ľubomírom Vidličkom a Petrom Vršanským zo Slovenskej...

| VEDA NA DOSAH

Kryštálový svet – Ochtinská aragonitová jaskyňa

Územie Slovenského krasu v sebe ukrýva niekoľko desiatok podzemných pokladov – unikátnych jaskýň, na ktoré môže byť Slovensko právom hrdé....

| VEDA NA DOSAH

Jaskyňa Driny – známy neznámy unikát Malých Karpát

Západné Slovensko sa síce nemôže pochváliť takou prekrásnou zbierkou mimoriadne atraktívnych jaskýň, ako zvyšok našej krajiny, nie každý však vie,...

| VEDA NA DOSAH

Tri tipy kam v júli za vedou

Mesiac júl je prvým z dvoch prázdninových mesiacov, v ktorom si najmä deti a mládež užívajú voľné dni plné nebývalých možností. Júlový čas,...

| VEDA NA DOSAH