Značka: Ildikó Matušíková

Molekulárna charakterizácia a vývoj mäsožravej rosičky okrúhlolistej

V bunkovom delení a prestavbe bunkovej steny zohráva v prípade mäsožravých rastlín dôležitú úlohu gén β-1,3-glukanáza, avšak rozdielna evolúcia rozšírila svoju...

| VEDA NA DOSAH

Zapojenie β-1,3-glukanáz do trávenia mäsožravých rastlín

Mäsožravosť v rastlinách predstavuje zaujímavý príklad adaptácie na biotopy chudobné na živiny a vznikla samostatne v niekoľkých rodoch angiospermov. Mäsožravý...

| VEDA NA DOSAH

Hmyzožravá rosička okrúhlolistá ako účinný nástroj voči škodcom

Škodcovia rôznych druhov rastlín sú neželanou súčasťou, ktorú je nutné nejakým spôsobom eliminovať. Doteraz tak dochádzalo najmä použitím chemických látok,...

| VEDA NA DOSAH

Publikácia o mäsožravých rastlinách, ktorá doteraz chýbala ako soľ

Tvária sa ako nevinné rastliny, no v podstate ide o agresívne tvory. Mäsožravé rastliny... Do ich výskumu sa zaborila Ildikó Matušíková, PhD....

| VEDA NA DOSAH