Značka: hudba

Vytvára sa databáza regionálnej hudobnej a divadelnej histórie

Najdôležitejšími desaťročiami kultúrneho budovania národov sa zaoberá projekt The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe...

| VEDA NA DOSAH

Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii kultúra a umenie je Karol Samuelčík

Kategória kultúra a umenie národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2016/2017 patrí Mgr. art. Karolovi Samuelčíkovi z Hudobnej...

| VEDA NA DOSAH

Zaniká žáner, ktorým Rómovia žili v minulosti

Žalostné piesne a spevy Phurikane giľa si Rómovia spievajú oddávna a vyjadrujú tak svoje žiale, bolesti, smútky, ale aj prehrešky. Jana Belišová...

| Monika Tináková