Značka: Európska noc výskumníkov

Patrik Jakabčin z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kontrastovacia zmes, tak potrebná v oblasti gastroenterológie

Nová kontrastovacia látka, umožňujúca ľahšie, bezpečnejšie a rýchlejšie odstraňovanie polypov tráviaceho traktu, z ktorých sa pri neliečení môžu vyvinúť karcinómy....

| VEDA NA DOSAH
Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD., odborný asistent Stavebnej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach

Stabilizácia rotora vodnej turbíny

Projekt, s ktorým sa Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD., odborný asistent Stavebnej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach, zúčastnil súťaže Falling Walls...

| VEDA NA DOSAH

Vymyslel softvér zobrazujúci snímky malých zvierat a vyhral Falling Walls Lab Slovakia 2017

Jeho inovatívny nápad umožňuje pomocou optiky Braggovho zväčšováka zobraziť vnútro drobných zvierat. Princíp pracuje vďaka štyrom plochým germániovým kryštálom, ktoré...

| VEDA NA DOSAH
Ľubica Janovičová

Osud DNA mimo buniek pri chorobách

Organizmy sa skladajú z menších častí, ktoré sa nazývajú bunky. Vo vnútri buniek sa nachádza DNA kódujúca genetickú informáciu. Avšak...

| VEDA NA DOSAH
prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., z Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik?

Vývoj vysokohorskej krajiny Tatier po zániku dolinových ľadovcov prebiehal viacerými etapami, ktoré zanechali stopy v podobe rôznych typov eróznych a akumulačných foriem...

| Marta Bartošovičová
Marcela Ňachajová

Neinvazína detekcia karcinómu

Endometriálny karcinóm je jedným z najčastejších malígnych ochorení genitálneho traktu u žien, s najvyššou incidenciou v strednej a západnej Európe....

| VEDA NA DOSAH
Emese Domonkos

Ako sa mozog môže poučiť z prostaty?

Ženy a muži sú si rovní, ale nie rovnakí. Pohlavné rozdiely sú evidentné nielen v tom, ako vyzeráme, ale aj v tom, ako...

| VEDA NA DOSAH
Terézia Kisková

Diagnostika včasného štádia rakoviny prsníka

Rakovina prsníka predstavuje najčastejšie nádorové ochorenie žien po celom svete. Na druhej strane je veľmi dobre liečiteľná, ak je odhalená...

| VEDA NA DOSAH

Matematické zovšeobecnenie pojmu fyzikálna teória

Kvantová teória aj klasická fyzika sú stále fyzikálne teórie. „Našim cieľom je pracovať s matematickým zovšeobecnením pojmu fyzikálna teória (viac...

| VEDA NA DOSAH

Výskum Slnka a jeho vplyv na našu planétu

Človek sa vždy zaujímal o veci a javy vo svojom blízkom aj vzdialenom okolí a snažil sa ich pochopiť a...

| Marta Bartošovičová