Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aktivity Marie Skłodowska Curie a Slovensko

VEDA NA DOSAH

Podujatie v Poľskom inštitúte: Mobility of scientists. How does Slovak science benefit from the Marie Skłodowska Curie activities? (Mobilita vedcov. Ako môže slovenská veda využívať aktivity Marie Skłodowska Curie?)

V rámci vedeckej jesene priestor pre vedecké a politické témy ponúkla nová festivalová scéna Noci výskumníkov 2017. Poskytla výnimočný priestor a zázemie pre akademickú obec v podobe odborných diskusií na vedecké, politické a európske témy. Jednou z nich bola aj diskusia v Poľskom inštitúte, o mobilite vedcov a tiež, ako môže slovenská veda využívať aktivity Marie Skłodowska Curie.

Prehľad akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Granty v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie určené pre výskumných pracovníkov na všetkých stupňoch, od doktorandov po skúsených výskumníkov, podporujú medzinárodnú, medzisektorovú a interdisciplinárnu mobilitu. Poskytnutím financovania pre 25 000 doktorandov sa akcie Marie Skłodowska-Curie stali hlavným programom EÚ na financovanie doktorandov.
Kľúčovým aspektom akcií Marie Skłodowska-Curie je umožniť výskumníkom získať nové zručnosti a širšie spektrum spôsobilostí, a zároveň im ponúknuť atraktívne pracovné podmienky. Okrem podpory mobility medzi krajinami je cieľom akcií Marie Skłodowska-Curie takisto prelomiť skutočné a vnímané bariéry medzi akademickým a inými sektormi, najmä podnikmi. Viacero iniciatív akcií Marie Skłodowska-Curie podporuje angažovanosť priemyslu v doktorandských a postdoktorandských výskumných činnostiach.

Existujú štyri hlavné druhy akcií Marie Skłodowska-Curie:

ilustračný obrázok: banner akcie Marie Sklodowska Curie

Akcie Marie Skłodowska Curie (MSCA) a Slovensko

Akcie Marie Skłodowska Curie (MSCA) sú najväčším európskym programom, ktorý podporuje vzdelávanie a mobilitu výskumných pracovníkov v Európe. Európska komisia vyčlenila na tieto činnosti finančný balík vo výške 6,16 miliardy EUR v programe Horizont 2020 na roky 2014 – 2020. Od svojho založenia v roku 1996 podporu z programu získalo viac ako 100 000 výskumníkov. Odhaduje sa, že v rámci programu Horizont 2020 sa bude podporovať 65 000 vedcov. MSCA financuje aj tohtoročnú  Európsku noc výskumníkov v rámci ktorej sa uskutočnilo aj toto podujatie.

Cieľom stretnutia na podujatí Noc výskumníkov 2017 pod názvom Mobility of scientists. How does Slovak science benefit from the Marie Skłodowska Curie activities? bola  diskusia o skúsenostiach držiteľov grantov MSCA, o vplyve týchto projektov na kariéru výskumníkov, ako aj  fungovanie výskumných inštitúcií. Slovensko získalo niekoľko projektov MSCA v siedmom rámcovom programe pre výskum a vývoj a v programe Horizont 2020. Najdôležitejším z týchto projektov je MSCA Cofund, ktorý získala Slovenská akadémia vied – SASPRO. Vďaka tomuto projektu prišlo na Slovensko takmer 40 vedcov.

Maroš Šefčovič na tému : Mobility of scientists. How does Slovak science benefit from the Marie Skłodowska Curie activities?

Podujatie v Poľskom inštitúte oficiálne otvoril Daniel Straka, výkonný riaditeľ  SOVVA a Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied. Úvodný príhovor  predniesol vice-prezident Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý od 22. októbra 2014 zastáva dôležitý post podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za agendu Energetickej únie. Následne vystúpila Zuzana Hrabovská, (Úrad Slovenskej akadémie vied), ktorá  v skratke oboznámila účastníkov s programom Slovenskej akadémie vied SASPRO, ktorý vám predstavíme.

M. Šefčovič, Z. Hrabovská, D. Straka

O programe SASPRO

Program SASPRO je programom Slovenskej akadémie vied určeným skúseným vedcom zo zahraničia, ktorí majú záujem pracovať v organizáciách Slovenskej akadémie vied. Program im umožňuje uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená.

Ciele

Hlavným cieľom Programu SASPRO je poskytnúť prichádzajúcim vedcom primerané a motivujúce podmienky, ktoré im umožnia kariérny rozvoj, získanie nových skúseností a nadviazanie medzinárodnej spolupráce. Nie menej dôležitá je aj snaha podporiť návrat slovenských vedcov zo zahraničia späť na Slovensko.

Cieľové skupiny

Program SASPRO je rozdelený na dve mobilitné schémy, ktoré sú zamerané na odlišné cieľové skupiny:

Incoming je určená pre vedcov (občanov členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín), ktorí sa v priebehu troch rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky nezdržiavali alebo nevykonávali svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium a iné) na území Slovenskej republiky dlhšie ako 12 mesiacov.

Reintegrácia je určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a asociovaných krajín) minimálne tri roky pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky.

Ďalší program ako prilákať Slovákov pôsobiacich v zahraničí sú Návraty. Viac o tomto programe si môžete prečítať vo Vedeckom kaleidoskope.

Diskusia k mobilite vedcov v PoĽskom inštitúte na Noci Výskumníkov 2017

V moderovanej diskusii boli spomenuté skúsenosti s mobilitou v rámci MSCA, ako mobilita prispieva k rozvoju vedeckej kariéry, a o tom, že život vedca môže byť aj kočovný.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová. NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Akcie Marie Skłodowska-Curie – prehľad

Podujatie:  Noc výskumníkov 2017

Program SASPRO

Ďaľšie podnetné informácie nájdete aj v článkuDaniel Straka, Petra Lipnická: Desať rád pre vedu na Slovensku

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky