Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chémia hrou (ukážka chemických experimentov)

Marta Bartošovičová

Ilustračné foto: chémia hrou

Chémia predstavuje vedu s presnými pravidlami, ktoré vychádzajú z dobre známych prírodných zákonitostí. Vieme ale spojiť chémiu s hrou? Odpoveď na túto otázku sa dozvieme od mladej chemičky Karin Ikovej a Dávida Richtera z Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET počas Európskej noci výskumníkov 2018. Záujemcov naučia, ako sa dá izolovať DNA z jahôd, spolu s nimi vyrobia sloniu zubnú pastu či Aladinovu zázračnú lampu. 

Karin Iková je študentka Strednej odbornej školy v Hlohovci, v odbore Biotechnológia a farmakológia. Už odmalička sa intenzívne zaoberala rôznymi prírodnými vedami. Najviac ju zaujal vesmír. Na základnej škole sa naučila pracovať s mikroskopom. Táto práca ju veľmi bavila. Jej poznatky z astronómie boli obohatené o praktické znalosti z biológie. Postupne jej záujem o vedu rástol. Doma začala robiť pokusy z fyziky a chémie, keďže preferovala prax pred „nekončiacou teóriou“.

V 9. ročníku základnej školy sa rozhodla, že bude vedkyňou. Všetko sa to začalo prípravou na chemickú olympiádu, ktorá bola zameraná na tri kovy: meď, hliník a železo. O každom prvku sa snažila zistiť čo najviac. Dostala sa aj k článku, kde bola popísaná možná toxicita hliníka. V článku bolo uvedené, že toxicita a presný obsah hliníka v bežných spotrebiteľských výrobkoch nie je úplne preskúmaný. Vtedy si povedala, že ona bude tá, ktorá túto problematiku preskúma a dá viac do povedomia, že hliník sa nachádza v produktoch bežnej spotreby a aký je jeho vplyv na organizmus.

Karin sa okrem výskumu venuje skateboardingu, kresleniu, fotografovaniu a tancu. Je tiež vedeckou animátorkou v táboroch, kde sa snažia hravou formou motivovať deti k vede, ukázať im jej čaro, aby si ju vyskúšali i v praxi a nepoznali ju len z učebníc.

Mladá chemička Karin Iková

Mladá chemička Karin Iková

Absolventi Strednej odbornej školy v Hlohovci, odbor Biotechnológia a farmakológia, sú pripravení na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra. Ovládajú biologické a biochemicko-medicínske deje; zákony zo všeobecnej, anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej chémie a biochémie; chemické procesy, ktoré prebiehajú v živých organizmoch a spôsobujú regulácie týchto procesov; rozbory surovín, výrobkov a ukazovatele životného prostredia; kvalitu biotechnologických alebo farmaceutických výrobkov; suroviny, chemikálie a produkty príslušných výrob, ich vlastností, zloženie, ich uskladnenie a použitie; fyziológiu človeka, zásady zdravého životného štýlu a pôsobenie chémie na človeka; technickú pomoc spojenú s výskumom a vývojom biochemických, farmaceutických a mikrobiologických procesov a zariadení; ako aj využívanie chemických zariadení, prístrojovej, regulačnej a výpočtovej techniky.

Absolventi sa uplatnia v lekárni; v podnikoch s biotechnologickými, potravinárskymi a farmaceutickými výrobkami; v laboratóriách – biochemických, imunologických, mikrobiologických a potravinárskych; vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach; v obchodných spoločnostiach zameraných na biotechnológiu, farmáciu a potravinárstvo.

Prednášku na tému Chémiu hrou, spojenú s ukážkami chemických experimentov, môžete zažiť na Európskej noci výskumníkov 2018 bezprostredne po oficiálnom otvorení festivalu vedy v piatok 28. 9. 2018 o 9.30 hod. v Starej tržnici v Bratislave.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: http://www.nocvyskumnikov.sk/

http://www.soshlohovec.sk/index.php?id=zobraz_clanok&clanok=9

Program Európskej noci výskumníkov 2018 na Slovensku

Zdroj foto: http://www.nocvyskumnikov.sk/program/prednaska/stara-trznica/305.html

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky