Značka:

Kreatívna Európa: Nový systém umožňujúci európskym umelcom pracovať v zahraničí

Európska komisia pripravila pôdu pre nový systém umožňujúci európskym umelcom pracovať v zahraničí. Úspešne otestovala nový program podpory mobility umelcov a...

| Marta Bartošovičová
19Sep
Workshop | Banská Bystrica

workshop|Krúžky IT akadémia Robotika 2019/2020

CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, ponúka pre žiakov 3. až 7. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020, bezplatné krúžky Robotika1,...

19Sep
Workshop | Banská Bystrica

workshop|Krúžky IT akadémia Web 2019/2020

CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, ponúka pre žiakov 4. až 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020, bezplatné krúžky WEB1,...

11Sep
Výzva | celá Európa

výzva|Prvé témy H2020 v oblasti Ekologizácia hospodárstva v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja

Prvé témy H2020 v oblasti Ekologizácia hospodárstva v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja   Dotknuté oblasti Opatrenia v oblasti...

01Sep
Prednáška | Bratislava

registrácia|prezentácia|Spoločný informačný deň Biohospodárstvo (SC2) a Životné prostredie (SC5)

Spoločný informačný deň Biohospodárstvo (SC2) a Životné prostredie (SC5) Dotknuté oblasti Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov...

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ neprispeje k zlepšeniu životného prostredia

Európska komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje zmodernizovať a zjednodušiť spoločnú poľnohospodársku politiku...

| VEDA NA DOSAH
Portál CVTI SR: ERA Slovensko

CVTI SR spustilo nový informačný portál o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový ERA Portál Slovensko spustilo do prevádzky Centrum vedecko-technických informácii SR (CVTI SR). Nájdete tu informácie o Európskom výskumnom priestore, programe...

| VEDA NA DOSAH

Európskemu hospodárstvu sa darí, vyplýva zo správy Európskej komisie v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí 2019

Z  ročného prieskumu vývoja zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (ESDE) za rok 2019 vyplýva, že európskemu hospodárstvu sa darí....

| VEDA NA DOSAH

Výsledky testov potvrdili dvojakú kvalitu potravín v krajinách Európskej únie

Európska komisia uverejnila výsledky testovacej kampane, ktorá bola súčasťou reakcie na obavy týkajúce sa dvojakej kvality potravín v členských štátoch Európskej...

| Marta Bartošovičová

Sídlom Európskeho orgánu pre pracovné záležitosti bude Bratislava

Členské štáty EÚ sa dohodli na tom, že sídlom Európskeho orgánu pre pracovné záležitosti bude Bratislava od októbra 2019. Komisárka...

| VEDA NA DOSAH