Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Liptovskom Jáne sa stretnú používatelia XFEL z viacerých európskych krajín

VEDA NA DOSAH

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a European XFEL v Hamburgu organizuje v dňoch od 24. do 28. novembra 2019 Školu používateľov XFEL a synchrotónového žiarenia SFEL2019. Počas nasledujúcich piatich dní sa budú môcť študenti zoznámiť so špičkovými odborníkmi prostredníctvom inšpiratívnych prednášok a workshopov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Niekoľkoročná tradícia

Škola používateľov XFEL a synchrotónového žiarenia SFEL2019 nadväzuje na Zimnú školu synchrotónového žiarenia, ktorá sa uskutočnila v rokoch 2011, 2013, 2014, 2017 a 2018. Jej hlavným cieľom je podporiť rast slovenskej výskumnej komunity  v oblasti vysokoúčinných röntgenových laserov.

„Slovenská výskumná komunita môže benefitovať z toho, že Slovenská republika je akcionárom spoločnosti European XFEL, ale môže aj efektívnejšie využívať iné vedecky príbuzné zariadenia vrátane ILL a ESRF v Grenobli a DESY v Hamburgu. Agenda SFEL2019 bude zameraná na dôkladnejšie oboznámenie sa s vybranými experimentálnymi technikami využívajúcimi XFEL, synchrotrónové aj neutrónové zdroje žiarenia. Osobitná pozornosť bude venovaná zobrazovacím metódam pre biologické aplikácie a materiálový výskum,“ uviedol rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a predseda organizačného výboru školy, profesor Pavol Slovák.

Projekt European XFEL je zameraný na výskum nanometrických štruktúr

Vedci z celej Európy

Tento rok sa školy SFEL2019 zúčastní stodesať účastníkov z jedenástich štátov sveta. Budú medzi nimi najmä mladí výskumníci, magisterskí a doktorandskí študenti. Svoje výsledky budú prezentovať prostredníctvom posteru. Výskum v tejto oblasti nie je jednoliaty. Prepájajú sa v ňom výsledky z fyziky, biológie, farmácie i medicínskych vied.

V rámci programu vystúpia odborníci zo Švédska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Českej republiky, Maďarska, Švajčiarska i Ruska. Študenti si tak budú môcť vypočuť novinky o zobrazovacích metódach a počítačovej tomografii, napríklad od Rajmunda Moksa pôsobiaceho vo Švédsku, Henryho Chapmanna z centra DESY v Nemecku alebo Štefana Michalika, ktorý aktuálne pôsobí v laboratóriu vo Veľkej Británii.

O European XFEL

Európske röntgenové laserové zariadenie na princípe voľných elektrónov (European XFEL) od konca roka 2015 generuje extrémne silné koherentné röntgenové záblesky jedinečných vlastností pre výskumníkov z celého sveta. Ich cieľom je preskúmať nanometrické štruktúry, rýchle procesy a extrémne stavy, vyhotoviť trojrozmerné obrázky vírusov alebo proteínov a nafilmovať chemické reakcie.

Toto nové zariadenie je prínosné pre mnohé vedecké oblasti, medzi ktoré patrí biológia, chémia, medicína, fyzika, materiálové vedy, nanotechnológia, energetická technológia a elektronika. European XFEL predstavuje európsky projekt 3,4 km dlhého RTG lasera budovaného v Hamburgu, ktorý bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít, presahujúci všetky súčasné svetové fotónové zdroje. Zároveň umožní prielomový výskum v širokom spektre vedných oblastí. Účasťou na projekte European XFEL sú otvorené možnosti vzdelávania našich študentov a doktorandov v najpokročilejších metodikách a realizovať ich experimenty v medzinárodnom prostredí na špičkových zdrojoch.

 

Zdroj: Tlačová správa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/xfel/

Redigovala a uverejnila: Denisa Koleničová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky