Značka: doprava

Výskum a monitoring migračných biokoridorov

V súčasnej dobe sa v rámci Slovenskej republiky, ale aj okolitých štátov stretávame s rapídnym nárastom dopravných sietí, ktoré spájajú...

| VEDA NA DOSAH
14Mar
Prednáška | celé Slovensko

registrácia|prezentácia|Tour de ERA 2019

Výskumníci, akademici, podnikatelia, ale aj záujemcovia z verejného či neziskového sektora majú v najbližšom období možnosť dozvedieť sa o programoch takzvaného Európskeho výskumného...

Nižšie investície do dopravnej infraštruktúry brzdia modernizáciu dopravnej siete EÚ

Podľa novej situačnej správy Európskeho dvora audítorov zlepšenie mobility a dopravy je základným kameňom európskej integrácie, ale nižšie investície do...

| VEDA NA DOSAH

S rozvojom elektromobility narastie dopyt po batériách

Batérie budú mať pre automobilový priemysel 21. storočia taký význam, aký mal v 20. storočí spaľovací motor. Ak si má...

| VEDA NA DOSAH

Projekt CezMesto má zlepšiť dopravnú situáciu v Bratislave pomocou ekologických vozidiel

Zámerom projektu ThruTheTown / CezMesto je zlepšiť dopravnú situáciu v Bratislave rozšírením možnosti prepravy po meste ekologickými vozidlami. A zabezpečením ich...

| VEDA NA DOSAH

Vedecko-technickým tímom roka sú pracovníci spoločnosti EVPÚ, a. s., Nová Dubnica pod vedením Ing. Karola Sidora

Za výskum, vývoj a realizáciu statického výkonového meniča pre elektrifikáciu vozňov nákladného vlaku získal Cenu za vedu a techniku v kategórii...

| VEDA NA DOSAH

Mladí výskumníci, zapojte sa do programu UC Berkeley v oblasti inteligentných dopravných systémov

Mladí výskumníci z celého Slovenska majú šancu zapojiť sa do programu UC Berkeley. V októbri 2018 bola vyhlásená druhá výzva na...

| VEDA NA DOSAH

Budúcnosť cestnej a mestskej dopravy

Kvalitná verejná doprava bude podľa zástupcov Zväzu autobusovej dopravy do budúcnosti tvoriť základ pre sieť mestskej mobility. Za najdôležitejší cieľ...

| VEDA NA DOSAH

Ako presné dokážu byť bezpilotné letecké systémy?

Bezpilotné letecké systémy – UAS (z anglického Unmanned Aerial System – UAS) nachádzajú v posledných rokoch svoje uplatnenie v mnohých...

| VEDA NA DOSAH

Nové spôsoby financovania projektov dopravnej infraštruktúry v Európe – štúdia

Cezhraničné projekty v oblasti dopravy sú nevyhnutné na budovanie efektívneho a udržateľného dopravného systému, ktorý umožňuje voľný pohyb tovaru a...

| VEDA NA DOSAH