Značka: CERN

Medzinárodní experti veľmi pozitívne o úspechoch jadrových fyzikov zo SAV

S návštevou Fabioly Gianotti, generálnej riaditeľky CERN-u, bolo koncom uplynulého týždňa úzko spojené aj zasadnutie Výboru Európskej komisie pre budúce urýchľovače...

| Monika Tináková

Prof. Branislav Sitár: CERN je vlastne obrovská fabrika na výsledky

Najväčšie laboratórium časticovej fyziky na svete už vlastne ani nie je potrebné nejako špeciálne predstavovať. Samotný názov CERN je skratkou...

| VEDA NA DOSAH

K počiatkom vesmíru – cesta tam a späť

Kvarkovo-gluónová plazma je stav hmoty, ktorý existuje pri extrémne vysokých teplotách a tlakoch. Pozostáva z voľných kvarkov a gluónov. Vesmír...

| Marta Bartošovičová
Ceny AFO 52

Olomouc skončil svoju 52. kapitolu príbehu vedy a filmu

Najväčšie podujatie svojho druhu v ČR AFO Olomouc privítalo na svojom 52. ročníku rekordných  5 603 návštevníkov, ktorí si mohli...

| VEDA NA DOSAH

Zrodenie vesmíru: Kvarkovo-gluónová plazma

RNDr. Ivan Králik, CSc. sa narodil v Rožňave a v osemdesiatych rokoch ukončil svoje akademické vzdelanie na Karlovej Univerzite v Prahe, na matematicko-fyzikálnej...

| VEDA NA DOSAH

Stredoškoláci si skúšajú prácu skutočného fyzika

Analyzovať reálne dáta z experimentov na urýchľovači LHC, ako to robia skutoční vedci vo švajčiarskom CERNe, môžu v týchto týždňoch záujemcovia...

| VEDA NA DOSAH

Slováci pracujúci v CERN-e

O azda najznámejšom laboratóriu na svete počul už asi každý z nás. CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum) sa nachádza na...

| VEDA NA DOSAH

Zlato v CERN-e

CERN (angl. European Organization for Nuclear Research, fr. Organisation européenne pour la recherche nucléaire) je európska organizácia pre základný a...

| VEDA NA DOSAH

Najväčší urýchľovač častíc

LHC dosiahlo maximálny výkon. Stalo sa tak po niekoľko týždňov trvajúcej prestávke, ktorá slúžila na technickú údržbu a modernizáciu zariadenia. Práve...

| VEDA NA DOSAH

Úžasný svet CERN-u a jeho výskum

CERN oslavuje 60 rokov. Prednášky pri príležitosti výročia CERN-u sa ukutočnili aj na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v...

| VEDA NA DOSAH