Značka: Adriana Samáková

Nové metódy liečby kritickej končatinovej ischémie

Kritická končatinová ischémia predstavuje najťažšiu manifestáciu periférneho artériového ochorenia dolných končatín. Toto ochorenie negatívne ovplyvňuje kvalitu života pacienta, je spojené...

| VEDA NA DOSAH

Grant UK môže pomôcť pri liečbe kritickej končatinovej ischémie

Statíny (lieky znižujúce hladinu cholesterolu a lipidov) a možnosť ich uplatnenia v regeneratívnej medicíne. Tak znie názov podporeného výskumného projektu...

| VEDA NA DOSAH