Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zapojte sa do súťaže Zelený svet, témou je lokálnosť

VEDA NA DOSAH

Lepší svet môžete namaľovať, nafilmovať alebo opísať. Termín odovzdávania prác je 30. november.

Súťažný obrázok, Zelený svet. Zdroj: EWOBOX

Súťažný obrázok. Zdroj: Ewobox

Ako môže človek prispieť svojím životným štýlom k zdraviu a odolnosti našej planéty? Akým spôsobom má zmeniť svoje správanie, aby bol viac lokálny?

Témou 26. ročníka medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet je práve lokálnosť, presnejšie veta Lokálnosť je naša budúcnosť. Lokálnosť totiž v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené od (zdravého) jedla, spôsobu života (komunita, vzťahy a spojenia), práce (ktorá napĺňa), vitálneho životného prostredia a podobne.

Tajomstvo tohto pojmu je pritom ukryté v rozumnom využívaní miestnych zdrojov, stačí sa len zamyslieť a potom myšlienku a zmenu svojho životného štýlu v prospech udržateľného rozvoja pretaviť do literárneho či výtvarného umeleckého diela.

Súťaž je určená pre deti a mládež, viac sa o kategóriách a propozíciách súťaže Zelený svet dočítate na webovej stránke súťaže.

Práce odrážajúce aktuálnu tému môžu súťažiaci zaregistrovať v predpísanom formáte do troch súťažných kategórií:

  1. Výtvarná a digitálna forma,
  2. Literárna tvorba,
  3. Tvorivý pedagóg.

Súťažné práce je potrebné poslať najneskôr do 30. novembra 2021. Najlepšie diela v jednotlivých súťažných kategóriách budú ocenené hodnotnými vecnými cenami.

Kvalitu a výnimočnosť prác bude posudzovať hodnotiaca komisia tvorená odborníkmi z umeleckej oblasti počas decembra. Vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien je plánované na začiatok nového roka 2022.

Poslaním súťaže Zelený svet je najmä vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode.

Zdroj: EWOBOX

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky