Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci bijú na poplach: Zachovanie biodiverzity a trvalo udržateľné využívanie je kľúčové pre prežitie ľudstva

VEDA NA DOSAH

Jednej miliarde druhov rastlín a živočíchov hrozí vyhynutie.

Biodiverzita. Zdroj: iStockphoto.com

Biodiverzita. Zdroj: iStockphoto.com

Medzivládny panel OSN pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) zverejnil hodnotiacu správu o trvalo udržateľnom využívaní voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov, na ktorom pracovalo 85 renomovaných expertov a vedeckých kapacít z oblasti prírodných a spoločenských vied a ďalších vyše 200 autorov počas posledných štyroch rokov.

Správu schválili 9. júla zástupcovia 139 členských štátov IPBES v nemeckom Bonne. Medzivládny panel zároveň 11. júla zverejnil ďalšiu štúdiu, v rámci ktorej varuje pred ekonomickými a politickými rozhodnutiami nezohľadňujúcimi hodnotu prírody a intenzitu produkcie potravín.

Pre jedného z piatich ľudí sú voľne žijúce druhy zdrojom finančného príjmu a potravy

IPBES zverejnil v poradí 9. hodnotiacu správu, ktorá ponúka pohľady, analýzy a nástroje na vytvorenie udržateľnejšieho využívania divokých druhov rastlín, zvierat, húb a rias na celom svete. Miliardy ľudí po celom svete denne profitujú z využívania voľne žijúcich druhov.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja zachovanie biodiverzity a trvalo udržateľné využívanie voľne žijúcich druhov je životne dôležité pre celé ľudstvo. „Hodnotiaca správa musí otvoriť oči politickým predstaviteľom prijímať rozhodnutia a presadzovať opatrenia, ktoré chránia prírodu a životné prostredie, a v konečnom dôsledku všetkých ľudí. Zachovanie biodiverzity a ekosystémových služieb je rovnako dôležitá úloha ako boj s klimatickou krízou,“ zdôraznil minister Budaj.

Využívanie voľne žijúcich druhov je dôležitým zdrojom príjmov pre milióny ľudí na celom svete. Podľa autorov správy predovšetkým ľudia, ktorí žijú na vidieku v rozvojových krajinách, sú najviac ohrození neudržateľným využívaním voľne žijúcich druhov. „Až 70 percent chudobných ľudí na svete je priamo závislých od voľne žijúcich druhov,“ uvádza správa.

Neudržateľná ťažba dreva

Závažným problémom je odlesňovanie. Približne 12 percent voľne žijúcich druhov stromov je ohrozených neudržateľnou ťažbou. Neudržateľný zber je tiež jednou z hlavných hrozieb pre kaktusy, cykasy a orchidey. Neudržateľný lov zase ohrozuje 1 341 voľne žijúcich druhov cicavcov.

Správa sa zaoberá aj nezákonným obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi. Najväčší objem a hodnotu nelegálneho obchodu tvoria drevo a ryby.

Autori správy ďalej konštatujú, že zmena klímy, rastúci dopyt a technologický pokrok, vďaka ktorému sú mnohé ťažobné postupy efektívnejšie, budú predstavovať významné výzvy pre trvalo udržateľné využívanie.

Správa identifikuje päť kategórií „postupov“ pri využívaní voľne žijúcich druhov. Ide o rybolov, zber, ťažbu dreva, zber suchozemských zvierat vrátane lovu a neextrakčných praktík, ako je napríklad pozorovanie. Správa nakoniec poskytuje analýzu trendov v každej kategórii a identifikuje opatrenia, ktoré pomôžu problémy riešiť. Napríklad pri ťažbe dreva to znamená využívanie udržateľného hospodárenia a certifikáciu lesov, technologické inovácie na zníženie odpadu pri výrobe výrobkov z dreva.

Správa má dôležitý význam aj pre nastavenie opatrení, ktoré zabraňujú nelegálnemu obchodu s voľne ohrozenými druhmi a tiež pre vytvorenie nového globálneho rámca biodiverzity na ďalšie desaťročie.

Zdroj: TS MŽP SR

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky