Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Testovanie vianočných stromčekov v Nemecku odhalilo 15 rôznych pesticídov

VEDA NA DOSAH

Pesticídy sa hromadia v životnom prostredí, držia sa v pôde a podzemných vodách a kopia sa v rastlinných a živočíšnych tkanivách.

Plantáž vianočných stromčekov

Plantáž vianočných stromčekov. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Vianočný stromček je jedným zo symbolov Vianoc, preto by nemal chýbať v žiadnej domácnosti. Na výber máme medzi umelým a živým variantom. Kritici umelých vianočných stromčekov argumentujú veľkou spotrebou chemikálií pri ich výrobe a poukazujú aj na ich veľkú uhlíkovú stopu.

Tienisté stránky má aj pestovanie živých vianočných stromčekov. Väčšina, predávaná v supermarketoch so stavebným tovarom, v záhradných centrách či na ulici, pochádza z plantáží, kde sa vo veľkom nasadzujú herbicídy, insekticídy a fungicídy.

Nemecká organizácia Bund testovala stromčeky na chemické látky v nezávislom laboratóriu. Výsledky preukázali kontamináciu pesticídmi v prípade 14 z celkovo 19 testovaných stromov.

Lukratívny priemysel

Priemysel spojený s pestovaním vianočných stromčekov je lukratívnym podnikaním. Ako informuje americká stránka High Country News, predaj živých vianočných stromčekov v Amerike od roku 2020 stúpol o 20 percent.

Podľa údajov nemeckej organizácie Bund sa v Nemecku každý rok predá približne 30 miliónov vianočných stromčekov. V 90 percentách ide o stromčeky domácej produkcie pestované na veľkých plantážach.

Najväčšie pestovateľské regióny sa nachádzajú v Severnom Porýní-Vestfálsku, Šlezvicku-Holštajnsku a Dolnom Sasku. Každý rok sa navyše dovezie približne 2,4 milióna vianočných stromčekov zo zahraničia, väčšina z nich pochádza Dánska.

Ohrozené škodcami

Pesticídy a iná chémia majú podľa pestovateľov zabezpečiť prežitie sadeníc. V porovnaní s inými poľnohospodárskymi produktmi, ktoré sa pestujú a zberajú v ročnom cykle, môže taký stromček rásť aj 10 rokov, kým sa dostane na trh.

Počas tohto obdobia sú stromčeky ohrozované škodcami, hubami či inými druhmi rastlín, ktoré môžu brániť rastu alebo úplne zničiť úrodu. Stromčeky sú určené aj na export, pestovatelia preto musia dodržiavať prísne pravidlá týkajúce sa škodcov, vzťahujúce sa na vyvážané poľnohospodárske produkty. Jediná moľa alebo chrobák môže znamenať nepredajnosť úrody.

Stromček plný chémie

Pestovatelia vianočných stromčekov na veľkých plantážach používajú široké spektrum prípravkov: poľnohospodárske chemikálie, insekticídy, fungicídy a herbicídy. Ľudia sa pri kúpe stromčeka nad takýmito vecami obyčajne nezamýšľajú. Skôr ich zaujíma druh ihličnanu a vzhľad, teda výška a súmernosť stromu.

Vplyv na zdravie aj životné prostredie

Medzi najčastejšie používané chemické látky v tomto odvetví patria chlorotalonil, atrazín, glyfosát (známejší ako Roundup) a dimetoát. Ide o látky s preukázaným vplyvom na ľudské zdravie.

Polčas rozpadu niektorých z používaných chemikálií sa pohybuje od niekoľkých dní do niekoľkých rokov v závislosti od príslušnej chemikálie a ďalších faktorov.

Časom sa tieto pesticídy hromadia v životnom prostredí, držia sa v pôde a podzemných vodách a kopia sa v rastlinných a živočíšnych tkanivách, najmä v tých ľudských.

Pesticídy na plantážach ničia aj biodiverzitu. Škodia včelám, motýľom a inému hmyzu alebo ich zabíjajú. Šesť z nájdených účinných látok je vysoko toxických pre včely, vtáky, dážďovky, ryby a vodné organizmy. Pesticídy sa dostávajú aj do našej pôdy, ovzdušia a vody.

Objavené boli aj nepovolené látky

Test vianočných stromčekov v Nemecku odhalil na stromčekoch 15 rôznych účinných látok. Zistili sa dokonca aj pesticídy, ktoré nie sú v Európskej únii povolené pri pestovaní všetkých rastlín alebo nie sú povolené pri pestovaní vianočných stromčekov. Takéto stromčeky by sa preto ani nemali predávať.

Nezákonne použité pesticídy boli zistené v štyroch jedličkách Nordmann. Testovaných 19 stromčekov bolo zakúpených v Berlíne, Bavorsku, Brémach, Bádensku-Württembersku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falcku, Dolnom Sasku a Sasku.

V piatich vianočných stromčekoch bol zistený herbicíd glyfosát. Ten má ďalekosiahle negatívne účinky na ekosystémy a negatívny vplyv na rastliny a hmyz.

Zdroj: HighCountryNews, Bund

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky