Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská akadémia vied prichádza s pokračovaním populárno-náučnej publikácie o klimatickej zmene

VEDA NA DOSAH

Nová brožúra predstavuje súčasné poznatky o fenoméne klimatickej krízy z pohľadu spoločenských vied.

Publikácia vznikla v rámci edície Otvorená akadémia a je voľne dostupná v online podobe na stránke SAV. Zdroj: SAV

Publikácia vznikla v rámci edície Otvorená akadémia a je voľne dostupná v online podobe na stránke SAV. Zdroj: SAV

Slovenská akadémia vied (SAV) prichádza s pokračovaním úspešnej populárno-náučnej publikácie o klimatickej zmene. Brožúra Zmena klímy II. nadväzuje na dielo vydané v roku 2022 a predstavuje súčasné vedecké poznatky o fenoméne klimatickej krízy z pohľadu spoločenských vied. Vznikla v rámci edície Otvorená akadémia a je voľne dostupná v online podobe na stránke SAV.

Odborný svet sa dnes zhoduje na tom, že zmena klímy vznikla v dôsledku ľudskej činnosti. V popredí problému je teda človek a spoločnosť, ktorá svojím správaním tento problém zapríčinila.

„Touto brožúrou chceme ukázať, že spoločenskovedné disciplíny môžu pomôcť nielen v porozumení, ale aj v riešení klimatickej zmeny. Dnes už totiž vieme, že problém nemožno riešiť izolovane, bude dôležitá spolupráca rôznych vedeckých disciplín a sektorov,” predstavil úmysel publikácie psychológ Jakub Šrol z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., jeden z jej zostavovateľov.

Hlavnú úlohu hrá človek

Široká aj odborná verejnosť má vďaka brožúre možnosť spoznať dôležitú časť mozaiky obrazu klimatickej krízy, kde hrá hlavnú rolu človek. Čitateľky a čitateľov čakajú kapitoly z filozofie, ekonómie, prognóz, zo sociológie, psychológie, ale aj z histórie, humánnej geografie, antropológie či ľudskoprávnej oblasti.

Publikácia prináša jedinečný pohľad tiež na to, ako dnes mnohé komunity doma i vo svete poznajú zvuk, pachuť či pach klimatickej zmeny. Pozerá sa aj do budúcnosti, definuje možnosti a dokonca príležitosti pre svet, kde je klimatická kríza realitou, ktorej dokážeme čeliť.

Okrem toho autorský kolektív nastoľuje i otázku, či budeme v boji proti klimatickej zmene schopní prijať také opatrenia, ktoré budú nielen účinné, ale aj spravodlivé naprieč geografickými regiónmi a sociálnymi vrstvami. Odborníčky a odborníci zo SAV opakovane apelujú aj na dôležitosť občianskeho aktivizmu. Ten sa totiž ukazuje ako kľúčové východisko.

„Nechceli sme, aby publikácia vyznievala pesimisticky, aj keď optimizmus by bol naivný. Ako psychologička presadzujem prístup aktívnej nádeje. Jednotlivci aj celá spoločnosť sa musia zamýšľať nad tým, v akom svete chceme žiť my a čo chceme po sebe zanechať ďalším generáciám. Nemali by sme však zostať len pri fantázii, ale mali by sme konať – dožadovať sa, aby sa prijímali systémové opatrenia. Mali by sme v sebe hľadať energiu byť súčasťou riešenia, nielen súčasťou problému,” doplnila psychologička Mgr. Miroslava Šudila Žilinská z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Na brožúre sa podieľal tím autorov

Na publikácii sa podieľal autorský tím: Richard Sťahel (Filozofický ústav SAV, v. v. i.), Katarína Strapcová (Sociologický ústav SAV, v. v. i.), Jaroslava Panáková (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i), Júlia Čížová (Historický ústav SAV, v. v. i.), Jakub Šrol (Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.), Miroslava Šudila Žilinská (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.), Dušana Dokupilová (Prognostický ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.), Anna Kalistová (Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.), Pavel Šuška (Geografický ústav SAV, v. v. i.) a Mikuláš Huba (Ústav manažmentu STU, emeritný vedecký pracovník Geografického ústav SAV, v. v. i.).

Publikácia Zmena klímy II. je dôkazom, že táto téma potrebuje multidisciplinárny prístup a práve SAV je inštitúciou, ktorá na Slovensku zastrešuje spoluprácu vedných disciplín a umožňuje odovzdávať poznatky verejnosti ľudskou rečou.

Všetky doteraz vydané populárno-náučné publikácie nájdu záujemcovia na stránke Otvorenej akadémie v časti s názvom VYSVETĽUJEME.

Brožúru je možné listovať aj v mobilných zariadeniach po oskenovaní QR kódu:

Zdroj: TS SAV

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky