Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

SAV zverejnila návrh definície energetickej chudoby, vyplývajúci z analýzy dát od energetikov

VEDA NA DOSAH

V rámci Európy je Slovensko krajinou s najvyšším podielom výdavkov na energie k disponibilným príjmom.

Energetická trieda domu. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Vedecký kolektív z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., (PÚ CSPV SAV, v. v. i.) pripravil analýzu, ktorej výsledkom je aj návrh odporúčanej definície energetickej chudoby v rámci Slovenska. Dokument vznikal na základe anonymizovaných dát o spotrebe energií v domácnostiach od najväčších dodávateľov elektriny a plynu a distribučných spoločností Slovenska.

Slovensko je krajinou s najvyšším podielom výdavkov

Energetická chudoba je najčastejšie definovaná ako stav, keď domácnosť nemá finančné prostriedky na úhradu výdavkov na energie alebo príjmy domácnosti nedostatočne kryjú jej výdavky na energie. V rámci Európy je Slovensko krajinou s najvyšším podielom výdavkov na energie k disponibilným príjmom, hoci ceny energií sú jedny z najnižších v rámci EÚ.

Jedným z dôvodov je výška príjmov slovenských domácností. Druhým veľmi podstatným je nedostatočná energetická efektívnosť obydlí. Domácnosti na Slovensku sú z veľkej miery tvorené staršími budovami bez rekonštrukcie (alebo rekonštruované nedostatočne), ktoré si vyžadujú vysoké nároky na energiu.

Stĺpy elektrického vedenia. Zdroj: iStockphoto.com

Stĺpy elektrického vedenia. Zdroj: iStockphoto.com

Kto je ohrozený najviac?

„Analýza, ktorú sme pripravili, posudzuje na základe poskytnutých dát viaceré alternatívy definície energetickej chudoby a po ich vzájomnom porovnaní navrhuje odporúčanú definíciu zohľadňujúcu špecifiká na Slovensku. Výsledný návrh definície prihliada na kombináciu viacerých parametrov – celkových príjmov domácností, jej celkových výdavkov na energie a toho, či náklady na energie vynakladá hospodárne,“ spresňuje spoluautorka analýzy Dušana Dokupilová z PÚ CSPV SAV, v. v. i.

Z odporúčanej definície vyplýva, že energetickou chudobou je na Slovensku ohrozených minimálne osem percent domácností, pričom najviac sú ohrozené jednorodičovské domácnosti – minimálne každá šiesta takáto domácnosť.

Celú analýzu jej zadávatelia spolu so SAV považujú za základ pre odbornú diskusiu k nastaveniu dlhodobých systémových a udržateľných opatrení na riešenie energetickej chudoby najmä s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom financií SR, ako aj Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Ministerstvom hospodárstva SR. Celá analýza vrátane stručného zhrnutia je verejne dostupná na webe PÚ CSPV SAV, v. v. i., v sekcii štúdie.

SAV i zadávatelia zároveň upozorňujú, že analýza nezohľadňuje výrazný nárast cien energií na trhoch v roku 2022, keďže domácnosti na Slovensku platia v dôsledku zastropovania v porovnaní s inými krajinami Európskej únie za energie aj v roku 2023 relatívne nízke ceny.

Zdroj: TS SAV

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky