Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Covid-19 spôsobil najväčší medziročný pokles emisií CO2 od 2. svetovej vojny

Galina Lišháková

Vedci tvrdia, že vďaka globálnej reakcii na Covid-19 vykážeme tento rok o 2,4 miliardy ton emisií CO2, čiže asi o 7 percent, menej ako v roku 2019.

Silueta kŕdľa holubov letiacich ponad more. Zdroj: iStockphoto.com

Najväčšie poklesy zaznamenali Francúzsko a Veľká Británia, najmä v dôsledku závažných odstávok v reakcii na druhú vlnu infekcií.

Naopak, Čína sa z dopadov koronavírusu na hospodárstvo stihla spamätať tak rýchlo, že oproti minulému roku môže vykázať ešte viac emisií.

„Globálny pokles emisií uhlíka v roku 2020 však vysoko prekonal všetky jeho predchádzajúce veľké poklesy,“ píše BBC News na základe vedeckej štúdie s názvom Globálny uhlíkový účet 2020, ktorú 11. decembra tohto roku uverejnil portál Earth System Global Data.

Podľa autorov štúdie tento rok poklesli uhlíkové emisie o 2,4 miliardy ton. Kým v roku 2009, počas globálnej hospodárskej recesie, sa znížili iba o 0,5 miliardy ton a na konci 2. svetovej vojny o menej ako 1 miliardu ton.

V celej Európe a USA klesli emisie medziročne o zhruba 12 percent, v niektorých krajinách ešte viac. Podľa jednej analýzy vo Francúzsku poklesli o 15 percent a vo Veľkej Británii o 13 percent.

„Hlavne preto, že tieto dve krajiny zaznamenali dve uzavretia krajiny, ktoré boli v porovnaní s ostatnými krajinami skutočne dosť tvrdé,“ hovorí profesorka Corinne Le Quéré z UEA (University of East Anglia) vo Veľkej Británii a spoluautorka štúdie.

„Vo Veľkej Británii a Francúzsku pochádza veľa emisií z odvetvia dopravy a všeobecne o niečo menej z priemyslu a iných odvetví. Ešte viac to platí vo Francúzsku, kde je veľká časť emisií z výroby elektriny z jadrovej energie, takže 40 percent francúzskych emisií pochádza z odvetvia dopravy,“ hovorí Corinne Le Quéré.

Keďže tvrdé obmedzenia pre pandémiu nového koronavírusu sa dotkli aj leteckých spoločností na celom svete, očakáva sa, že do konca tohto roka budú emisie z tohto odvetvia o 40 percent nižšie ako v roku 2019.

Čiernobiela fotografia lietadiel za 2. svetovej vojny. Zdroj: iStockphoto.com

Podľa autorov štúdie Globálny uhlíkový účet 2020 poklesli tento rok uhlíkové emisie o 2,4 miliardy tony, kým na konci 2. svetovej vojny o menej ako 1 miliardu ton. (Na fotografii sú bombardéry Lancaster britského Kráľovského letectva v II. svetovej vojne.) Zdroj: iStockphoto.com

Čína sa spamätala, ale inak, ako si želáme

Jedinou z krajín, ktorá môže tento trend zvrátiť, je Čína. Výskumný tím odhaduje, že Čína v tomto roku zaznamená celkový pokles emisií o 1,7 percenta. Niektoré analýzy však naznačujú, že krajina sa už z Covid-19 dostatočne spamätala, a tým pádom mohla celkovú produkcia uhlíka aj zvýšiť.

„Všetky naše súbory údajov ukazujú, že Čína zaznamenala veľký pokles emisií vo februári a v marci. Líšia sa však predpokladmi úrovní emisií do konca roku 2020,“ vysvetľuje Jan Ivar Korsbakken, vedúci výskumný pracovník spoločnosti CICERO, ktorý sa tiež podieľal na tejto štúdii.

„Na konci roku 2020 je Čína prinajmenšom blízko k tomu, aby mala rovnakú úroveň denných emisií ako v roku 2019. Ale niektoré z našich odhadov naznačujú, že čínske emisie sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 mohli napriek pandémii zvýšiť.“

Ako sa nevrátiť na zlú cestu

Vedci sa ďalej domnievajú, že dramatický pokles emisií CO2 ako dôsledok pandémie môže v skutočnosti skrývať dlhodobejší pokles uhlíka, ktorý súvisí s politikou v oblasti zlepšenia čistoty atmosféry.

Ročný rast globálnych emisií CO2 totiž v roku 2010 klesol na približne 0,9 percenta oproti približne 3 percentám, ktoré svet vykazoval v prvých rokoch tohto storočia. Veľká časť tejto zmeny spočívala v upúšťaní od uhlia ako od zdroja energie.

„Pred rokom 2020 sme diskutovali o tom, či majú globálne fosílne emisie CO2 známky svojho vrcholu,“ hovorí Glen Peters, riaditeľ výskumu v spoločnosti CICERO.

„Covid-19 však tento príbeh zmenil. Teraz spočíva otázka v tom, či zabránime návratu emisií na úroveň pred pandémiou a či už dosiahli vrchol.“

Všetci vedci zapojení do tohto projektu sa zhodujú na tom, že v roku 2021 takmer isto dôjde k nárastu emisií, a na ich minimalizáciu požadujú skôr „zelenú“ ako „hnedú“ reakciu. Znamená to, že prostriedky na obnovu ekonomiky by sa mali vynakladať na udržateľné projekty, nie na fosílne palivá.

Vyzývajú tiež k väčšiemu úsiliu o podporu chôdze a bicyklovania v mestách a rýchlemu zavedeniu elektrických vozidiel.

(GL)

Zdroj: BBC News

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky