Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čas strávený v lesoch zvyšuje pozitívne emócie

VEDA NA DOSAH

Národné lesnícke centrum vo Zvolene ponúka pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov aktivity lesnej pedagogiky.

3D ilustrácia: Symbol recyklácie vo forme jazera v lese z vtáčej perspektívy. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky pripravilo aj tento rok kampaň pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov (MDL), ktorý si pripomíname každoročne 21. marca. V tomto období sa zintenzívnia aktivity s cieľom zvýšenia povedomia o lesoch, ich ochrane a trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch.

Medzinárodný deň lesov bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 2012 a jeho cieľom je poukázať na význam lesov, ochranu a udržateľný rozvoj všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií. Každý rok prináša novú tému, ktorou upriamuje pozornosť na aktuálne problémy súvisiace s lesmi a vyzýva verejnosť na zintenzívnenie aktivít na pomoc zachovania zdravých lesov. Tohtoročná téma ZDRAVÉ LESY PRE ZDRAVÝCH ĽUDÍ nesie v sebe posolstvá, ktoré upozorňujú na les ako dôležitý zdroj výživy, poskytujúci prírodné lieky proti rôznym chorobám a zohrávajúci významnú úlohu v boji proti klimatickým zmenám.

Čas strávený v lesoch zvyšuje pozitívne emócie a znižuje stres, krvný tlak, depresiu, únavu či úzkosť a napätie. Zdravé lesy pomáhajú udržať globálne otepľovanie pod kontrolou – lesy obsahujú 662 miliárd ton uhlíka, čo je viac ako polovica celosvetovej zásoby uhlíka v pôde a vo vegetácii. Lesy chránia naše prostredie, v mestách čistia vzduch a umožňujú nám zdravší život. Prostredníctvom uplatňovania politiky šetrnej k lesom a zvýšených investícií do lesov môžeme chrániť našu planétu a naše zdravie.

Zapojte sa do aktivít pre les a prírodu

Tieto posolstvá budú lesní pedagógovia Národného lesníckeho centra vo Zvolene sprostredkovávať formou aktivít lesnej pedagogiky žiakom základných škôl, ale aj predškolákom počas tematicky zameraných programov v období od 15. do 24. marca 2023 vo Zvolene a v okolí.

Pripravený metodický materiál uverejnený na stránke www.lesnapedagogika.sk môžu využiť všetci lesní pedagógovia zo štátneho podniku Lesy SR a ďalších lesníckych subjektov na celom Slovensku. Medzinárodný deň lesov si pripomenieme tiež formou príspevkov, ktoré budú v tomto období postupne pribúdať na sociálnej sieti https://www.facebook.com/lesnapedagogika, a to spolu s výzvou pre verejnosť na zapojenie sa k oslave tohto významného dňa prostredníctvom aktivít prospešných pre les a prírodu. Celonárodnú kampaň pripravuje Národné lesnícke centrum vo Zvolene a je podporená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Zdroj: TS NLC
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky