Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zdravé stravovacie návyky u detí podporí aj EÚ

VEDA NA DOSAH

ilustračný obrázok: ovocie a mlieko

Európska únia sa rozhodla podporiť zdravý životný štýl našich školákov. Nový program EÚ na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny v školách, ktorý začína platiť od 1. augusta, sa začne realizovať v celej Únii od prvého dňa školského roka 2017/2018. Táto iniciatíva zohráva významnú úlohu nielen pre tisícky deti, ale aj pre poľnohospodárstvo vo všetkých členských štátoch EÚ.

Súčasťou tohto programu, ktorého cieľom je podporovať zdravé stravovacie návyky u detí, bude distribúcia ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, ako aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny.

Tento program zlučuje  a optimalizuje existujúce projekty, z ktorých malo v minulom roku prínos 20 miliónov detí. Hoci je účasť na programe nepovinná, všetkých 28 členských štátov oznámilo, že sa v školskom roku 2017/2018 zapoja do tejto iniciatívy. Táto podpora sa v posledných rokoch ukázala byť obzvlášť dôležitá pre poľnohospodárov a vďaka zvýšenému objemu financovania sa zvýši aj jej hodnota.

Deťom v školách sa bude prioritne podávať čerstvé ovocie, zelenina a konzumné mlieko. Distribuovať sa môžu takisto spracované výrobky, ako sú polievky, ovocné kompóty, džúsy, jogurty a syr, ak to schvália vnútroštátne zdravotnícke orgány. Nepovoľuje sa žiadny pridaný cukor, soľ a tuk okrem prípadu, že vnútroštátne zdravotnícke orgány ich povolia v obmedzenom množstve.

mlieko, ovocie, zelenina

Členské štáty samy rozhodujú o konkrétnej podobe programu, teda napríklad o tom, aké tematické vzdelávacie opatrenia a iné poľnohospodárske výrobky chcú doň začleniť. Okrem toho majú možnosť doplniť pomoc EÚ na financovanie programu o vnútroštátnu pomoc.

Pri výbere výrobkov sa zohľadňujú zdravotné a environmentálne aspekty, sezónnosť, rôznorodosť a dostupnosť, pričom prednosť sa dáva výrobkom z EÚ. Členské štáty môžu podporovať nákup miestnych alebo regionálnych výrobkov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky. Tento nový program zároveň dopĺňa ďalšie opatrenia politík v oblasti zdravotníctva a vzdelávania. Z 250 miliónov EUR, ktoré EÚ vyčlenila na financovanie tohto programu v školskom roku 2017/2018, bude približne 150 miliónov EUR vyčlenených na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko. Pre Slovensko bude vyčlenených na školské ovocie a zeleninu 2 185 291 EUR a pridelenie pomoci na školské mlieko je finančne vyčíslene na 1 020 425 EUR.

Od 1. augusta 2017 sa dva súčasné programy – program na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a program na podporu konzumácie mlieka – zlúčia do jednotného právneho rámca. Vďaka novým pravidlám by sa mala dosiahnuť väčšia efektívnosť a zacielenejšia podpora a mal by sa posilniť vzdelávací rozmer.

V súčasnosti sa na bývalom programe na podporu konzumácie ovocia a zeleniny zúčastňuje 24 členských štátov a na bývalom programe na podporu konzumácie mlieka 28 členských štátov. V minulom roku malo z programu na podporu konzumácie mlieka prínos približne 20 miliónov detí a z programu na podporu konzumácie ovocia a zeleniny okolo 11,7 milióna detí.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VAT pri CVTI SR

Zdroj: Európska komisia

Správa o prijatí nového programu

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky