Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Dokážeme zastaviť klimatickú zmenu a zároveň si udržať komfort?

VEDA NA DOSAH

Zastavenie klimatickej zmeny je pre nás kľúčové, sme však bezradní. V online prednáške v rámci cyklu Vedecká cukráreň hovorí inžinier František Simančík o tom, aké praktické riešenia máme k dispozícii a či máme šancu uspieť.  

„Dnes nebudeme hovoriť o klimatickej zmene z pohľadu klimatológa či sociológa. Keďže som inžinier, pozrieme sa na ňu z pohľadu inžiniera a technika,“ hovorí v úvode prednášky inžinier František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. Dodáva, že cieľom jeho prednášky je pozrieť sa na riešenia klimatickej krízy realisticky a priniesť uchopiteľné a konkrétne návrhy.

Klimatické zmeny spôsobujú vrásky všetkým a internet sa prelamuje pod ťarchou návodov na „zelený a trvalo udržateľný“ životný štýl. Prednáška inžiniera Šimančíka však prináša trocha iný pohľad na túto problematiku. Jedným z princípov, ktoré podľa neho môžu pomôcť, je napríklad výzva „okamžite prestať s procesmi, ktoré nie sú dôležité a potrebné pre život“. O čo ide, sa dozviete, keď si vypočujete jeho prednášku.

 

Dr. Ing. František Simančík je odborník na neželezné kovy, kompozity a technológie ich výroby i spracovania. Ako hlavný koordinátor viedol množstvo výskumných projektov, koordinoval 5 projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Ich výsledkom je Centrum excelentnosti pre výskum kompozitov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie v Bratislave (CEKOMAT) a Inovačné centrum pre ľahké kovy a kompozity (Inoval) v Žiari nad Hronom, ktoré doteraz vedie. V súčasnosti pôsobí ako člen Predsedníctva SAV a vedúci aplikačného centra Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa momentálne prednášky vedcov konajú bez publika.

(TL)
Zdroj: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky