Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Diskusia s Františkom Simančíkom o riešeniach klimatickej zmeny

VEDA NA DOSAH

Roztápajúce sa ľadovce, spotreba automobilov, ale aj správanie ľudí... František Simančík v diskusii po prednáške na tému klimatickej zmeny z cyklu Vedecká cukráreň odpovedá na otázky online publika.

V automobilovom priemysle sa už desaťročia preferuje úspora pohonných hmôt a redukovanie emisií. Nikto však nerieši napríklad kosačky. Vysvetlenie je podľa Františka Simančíka pochopiteľné, otázkou však je, či je aj správne. V diskusii na tému technických a hmatateľných riešení klimatických zmien sa dozviete zaujímavé doplňujúce informácie k prednáške o klimatických zmenách a komforte ľudí.

Dr. Ing. František Simančík je odborník na neželezné kovy, kompozity a technológie ich výroby i spracovania. Ako hlavný koordinátor viedol množstvo výskumných projektov, koordinoval 5 projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Ich výsledkom je Centrum excelentnosti pre výskum kompozitov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie v Bratislave (CEKOMAT) a Inovačné centrum pre ľahké kovy a kompozity (Inoval) v Žiari nad Hronom, ktoré doteraz vedie. V súčasnosti pôsobí ako člen Predsedníctva SAV a vedúci aplikačného centra Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa momentálne prednášky vedcov konajú bez publika.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky