Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Viac zelene v mestách, to je projekt Revolution Square

VEDA NA DOSAH

Projekt Revolution Square

Žijeme v dobe rýchlych klimatických zmien. Ľudia protestujú a prosia, aby s týmito zmenami niekto niečo robil. Peter Chrien, autor projektu Revolution Square nečakal na iných; pracuje na vývoji produktu, ktorý by pomohol vládam, mestám, firmám a napokon domácnostiam bojovať s dôsledkami týchto klimatických zmien, a to je prehrievanie miest.

„Dosiahnuť to môžeme tak, že budeme zvyšovať množstvo zelených plôch a udržiavať ich vlhké tak, aby sa voda z týchto plôch mohla odparovať.“

Projekt Revolution Square vznikol v roku 2010, kedy Peter Chrien končil bakalárske štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave a odišiel do Londýna pracovať. V tom čase potreboval vylepšiť svoje portfólio, ktoré by mu pomohlo a aj pomohlo dostať sa na jednu z vysokých škôl architektúry v Londýne.

„Kráčal som ulicou so širokým chodníkom, ktorý bol vydláždený betónovou dlažbou. Vtedy mi napadlo, aká je to škoda, že väčšinu času je ten chodník nevyužívaný a aké by to bolo fajn, keby tá plocha bola radšej trávnatá a len by sa zmenila na betónovú, keď je to potrebné.“

Preto navrhol dosku veľkú 1,2m x 1,2m x 0,15m s trávou z jednej strany a betónovou vrstvou z druhej strany. Všetka elektronika – senzory, minimalistický mechanizmus na otočenie dosky a jej zastabilizovanie proti otočeniu sa nachádzajú vo vnútri pod zeminou. Konštrukcia je navrhnutá tak, aby udržala zeminu aj po otočení dolu hlavou. Súčasťou Revolution Square by mali byť aj podzemné nádrže na zadržiavanie dažďovej vody a automatické robo-kosačky a robo-zberače odpadkov v priestore pod povrchom. Kosba a zber odpadkov budú prebiehať automaticky v noci po otočení trávy dolu hlavou.

„Aby som si overil realizovateľnosť tejto myšlienky, postavil som drevený prototyp s polovičnou veľkosťou 0,63m x 0,63m x 0,15m. S prvými testami som začal v roku 2018. Potom, ako som si overil, že zemina sa udrží dolu hlavou, začal som s testami trávy otočenej dolu hlavou na dobu od 8:00 do 22:00 a sledoval som, ako bude reagovať. Neskôr som test predĺžil na 1 týždeň, kedy bola tráva nepretržite dolu hlavou. Výsledky dopadli veľmi dobre.“

V roku 2019 Peter Chrien vylepšil zloženie pôdy, zapracoval mechanizmus na otáčanie a stabilizáciu proti pretočeniu, zlepšil odvodnenie a pridal betónovú plochu z opačnej strany. Cieľom je podľa neho prototyp, ktorý sa čo najviac približuje finálnemu produktu.

„Nainštalované boli aj senzory na meranie teploty vzduchu, vlhkosti pôdy, fertility pôdy a množstva denného osvetlenia. Pribudla aj elektronika na bezdrôtové ovládanie na diaľku. To mi umožňuje trávu otočiť z ktoréhokoľvek kúta sveta. Vykonal som niekoľko meraní teploty trávy a betónového chodníka. Merania preukázali, že vlhký trávnik je aj o10 °C chladnejší ako betónová plocha. Teplota v tieni môže byť o ďalších 10 °C nižšia.“

Projekt Revolution Square
Projekt Revolution Square by mal byť využívaný tak, aby betónová plocha bola použitá iba vtedy, keď je to nevyhnutné. Realizovateľnosť už bola overená. Teraz sa autor venuje hlavne návrhu minimálneho funkčného produktu, výskumu a determinovaniu toho, koľko dní môže byť trávnik otočený dolu hlavou bez prestávky alebo koľko hodín počas dňa.

Startup Revolution Square patrí medzi projekty, ktoré sa v rámci 9. kola súťaže inovatívnych nápadov – startupov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” dostali do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Na začiatku projekt konzultoval s bratrancom Ing. Martinom Smatanom, botanikom, no teraz na projekte pracuje len sám.

„Dúfam, že funkčný prototyp, ktorý som postavil, výskum a testy, ktoré robím, mi pomôžu získať publicitu a financie na ďalší rozvoj projektu. Svetu chcem ponúknuť hotový produkt čím skôr a na to bude potrebné zamestnať ľudí, ktorí mi pomôžu dokončiť návrh elektroniky a konštrukcie.“

Hlavný prínos projektu má byť v tom, že vytvorí v mestách viac zelených plôch a pomôže znížiť ich teplotu. „Veľké prázdne parkoviská, námestia či ulice sa zmenia na krásne chladné trávnaté plochy. Revolution Square nájde využitie aj v domácnostiach. Dá vám možnosť zmeniť vašu záhradku na terasu s tvrdým povrchom. Najmä v zahraničí sú pre vysoké ceny nehnuteľností záhrady malé. Ľudia sa už nebudú musieť rozhodovať, či plochu vydláždia alebo vysejú trávnik.“

Peter Chrien dúfa, že pobyt v Startup centre TUKE mu pomôže projekt posunúť bližšie k finálnemu produktu a snáď získať publicitu a financie na jeho realizáciu.

*********************************************

O postupujúcich startupoch v rámci súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” rozhodla koncom júna 2019 odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Celkovo sa uchádzalo o túto miestenku 17 inovatívnych nápadov/projektov.

Startup centrum TUKE bolo otvorené v roku 2014. Odvtedy sa na Technickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpory startupov. Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Ide predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, ako aj expertnú a mentorskú podporu.

 

Informácie a ilustrácie poskytol: Peter Chrien

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky